bragek

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Depresjon og angst

 • Grubling og bekymring

 • Hvordan humør og oppmerksomhet påvirker hverandre

 • Nevrokognitive og kliniske modeller for depresjon og angst

 • Metakognitiv teori og behandling

Prosjekt

Jeg skal undersøke hvorfor mange tidligere deprimerte får tilbakefall av depresjon. 300 - 400 tidligere deprimerte rekrutteres fra poliklinikker i Oslo og undersøkes regelmessig i 12 måneder. I denne perioden undersøker vi deltagernes tanker, følelser, depresjonssymptomer, utskillelse av stresshormon, en genvariant, og tar hjerneavbildning (MRI). Deltagerne skal også gjøre en dataoppgave som undersøker hvordan man styrer oppmerksomheten sin.

Spesifikt skal jeg å undersøke hvordan samspillet av depressiv grubling, metakognisjoner, strategier for emosjonsregulering, og oppmerksomhetsstyring, fører til tilbakefall av depresjon.  I tillegg planlegger jeg å bruke eye tracking for å undersøke hvordan deltagerne styrer oppmerksomheten sin når de er nedstemt/grubler.

Vi tror at endringer i deltagernes tanker og følelser, stressrespons, nevrobiologisk funksjon etc. påvirker hvordan man styrer oppmerksomheten, og at det er dette som ligger bak et tilbakefall av depresjon. Målet med forskningen er å få bedre kunnskap om depresjon, slik at man kan forbedre behandlingstilbudet og forhindre tilbakefall.

Bakgrunn

2015 -          | Stipendiat, Psykologisk institutt, UiO

2015 -          | Psykolog, Oslo psykologklinikk

2014 - 2015 | Psykolog ved Psykiatrisk avdeling Lier, Vestre Viken

2013 - 2014 | Psykolog ved BUP Ringerike, Vestre Viken

2008 - 2012 | Utdannet psykolog ved Psykologisk institutt, UiO.

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Publikasjoner

 • Hilland, Eva; Landrø, Nils Inge; Kraft, Brage; Tamnes, Christian Krog; Fried, Eiko I.; Maglanoc, Luigi Angelo & Jonassen, Rune (2020). Exploring the Links between Specific Depression Symptoms and Brain Structure: A Network Study. Psychiatry and Clinical Neurosciences.  ISSN 1323-1316.  74, s 220- 221 . doi: https://doi.org/10.1111/pcn.12969 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jonassen, Rune; Harmer, Catherine; Hilland, Eva; Maglanoc, Luigi Angelo; Kraft, Brage; Browning, Michael; Stiles, Tore C; Haaland, Vegard Øksendal; Berge, Torkil & Landrø, Nils Inge (2019). Effects of Attentional Bias Modification on residual symptoms in depression: A randomized controlled trial. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  19(141) . doi: 10.1186/s12888-019-2105-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kraft, Brage; Jonassen, Rune; Heeren, Alexandre; Harmer, Catherine; Stiles, Tore C & Landrø, Nils Inge (2019). Attention Bias Modification in Remitted Depression Is Associated With Increased Interest and Leads to Reduced Adverse Impact of Anxiety Symptoms and Negative Cognition. Clinical Psychological Science.  ISSN 2167-7026.  7(3), s 530- 544 . doi: 10.1177/2167702618822480
 • Kraft, Brage; Jonassen, Rune; Ulset, Vidar; Stiles, Tore C & Landrø, Nils Inge (2019). A Prospective Test of the Metacognitive Model of Depression in Previously Depressed Individuals. Cognitive Therapy and Research.  ISSN 0147-5916.  43(3), s 603- 610 . doi: 10.1007/s10608-018-9972-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kraft, Brage; Kraft, Pål; Wikenius, Ellen; Kleppestø, Thomas Haarklau & Bekkhus, Mona (2019). Are unpopular children more likely to get sick? Longitudinal links between popularity and infectious diseases in early childhood. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(9), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0222222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kraft, Brage; Jonassen, Rune; Stiles, Tore Charles & Landrø, Nils Inge (2017). Dysfunctional Metacognitive Beliefs Are Associated with Decreased Executive Control. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  8 . doi: 10.3389/fpsyg.2017.00593 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Berge, Torkil; Maglanoc, Luigi Angelo; Kraft, Brage; Stiles, Tore C; Haaland, Vegard Øksendal & Landrø, Nils Inge (2017). Attentional Bias Modification reduces symptom severity in major depression: Preliminary analysis from an ongoing longitudinal RCT study..
 • Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Berge, Torkil; Maglanoc, Luigi Angelo; Kraft, Brage; Stiles, Tore Charles; Haaland Øksendal, Vegard & Landrø, Nils Inge (2016). Attention bias modification reduces symptom severity in Major Depression. Preliminary analysis from an ongoing longitudinal RCT study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. nov. 2015 08:30 - Sist endret 3. okt. 2016 13:07