Brage Kraft

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Brage Kraft
English version of this page
Telefon +47-22845126
Rom S01-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Depresjon og angst

  • Grubling og bekymring

  • Hvordan humør og oppmerksomhet påvirker hverandre

  • Nevrokognitive og kliniske modeller for depresjon og angst

  • Metakognitiv teori og behandling

Prosjekt

Jeg skal undersøke hvorfor mange tidligere deprimerte får tilbakefall av depresjon. 300 - 400 tidligere deprimerte rekrutteres fra poliklinikker i Oslo og undersøkes regelmessig i 12 måneder. I denne perioden undersøker vi deltagernes tanker, følelser, depresjonssymptomer, utskillelse av stresshormon, en genvariant, og tar hjerneavbildning (MRI). Deltagerne skal også gjøre en dataoppgave som undersøker hvordan man styrer oppmerksomheten sin.

Spesifikt skal jeg å undersøke hvordan samspillet av depressiv grubling, metakognisjoner, strategier for emosjonsregulering, og oppmerksomhetsstyring, fører til tilbakefall av depresjon.  I tillegg planlegger jeg å bruke eye tracking for å undersøke hvordan deltagerne styrer oppmerksomheten sin når de er nedstemt/grubler.

Vi tror at endringer i deltagernes tanker og følelser, stressrespons, nevrobiologisk funksjon etc. påvirker hvordan man styrer oppmerksomheten, og at det er dette som ligger bak et tilbakefall av depresjon. Målet med forskningen er å få bedre kunnskap om depresjon, slik at man kan forbedre behandlingstilbudet og forhindre tilbakefall.

Bakgrunn

2015 -          | Stipendiat, Psykologisk institutt, UiO

2015 -          | Psykolog, Oslo psykologklinikk

2014 - 2015 | Psykolog ved Psykiatrisk avdeling Lier, Vestre Viken

2013 - 2014 | Psykolog ved BUP Ringerike, Vestre Viken

2008 - 2012 | Utdannet psykolog ved Psykologisk institutt, UiO.

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Berge, Torkil; Maglanoc, Luigi Angelo; Kraft, Brage; Stiles, Tore Charles; Haaland Øksendal, Vegard & Landrø, Nils Inge (2016). Attention bias modification reduces symptom severity in Major Depression. Preliminary analysis from an ongoing longitudinal RCT study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. nov. 2015 08:30 - Sist endret 3. okt. 2016 13:07