bettinn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Forebyggende psykologi

 • Utviklingspsykologi

 • Sosialpsykologi

 • Helsepsykologi

 • Positiv psykologi

Mitt forskningsprosjekt dreier seg om Trygghetssirkel. Trygghetssirkel er en intervensjon som tilbys av helse og sosiale tjenester i Norge til omsorgspersoner (dvs. biologiske foreldre, fosterforeldre, adoptivforeldre etc.) med barn som har utviklet eller står i fare for å utvikle tilknytningsproblemer. Formålet med tiltaket er å fremme positive foreldre-barn relasjoner. Målet med studien er å evaluere effekten og implementeringen av Trygghetssirkelen i Norge.

Bakgrunn

 • Phd. i forebyggende psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2015-2019

 • Master i helse og sosial psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010- 2012

 • Bachelor of Science in Psychology, Southampton Solent University, 2005-2008

Emneord: Forebyggingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Nielsen, Bettina; Slinning, Kari; Oddli, Hanne & Drozd, Filip (2018). Identification of Implementation Strategies Used for the Circle of Security-Virginia Family Model Intervention: Concept Mapping Study. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 7(6), s. 1–13. doi: 10.2196/10312. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drozd, Filip; Mork, Lia; Nielsen, Bettina; Raeder, Sabine & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Better Days - A randomized controlled trial of an internet-based positive psychology intervention. Journal of Positive Psychology. ISSN 1743-9760. 9(5), s. 377–388. doi: 10.1080/17439760.2014.910822.

Se alle arbeider i Cristin

 • Drozd, Filip; Slinning, Kari; Nielsen, Bettina & Høstmælingen, Andreas (2020). Vi villeder ikke om foreldreveiledning. Psykologisk.no.
 • Drozd, Filip; Slinning, Kari; Nielsen, Bettina & Høstmælingen, Andreas (2020). Foreldreveiledning – hva virker for hvem? Psykologisk.no.
 • Nielsen, Bettina; Oddli, Hanne; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2017). The Use and Implementation of the Circle of Security-Virginia Family Model in Health and Social Services.
 • Nielsen, Bettina & Drozd, Filip (2016). Circle of Security-Familiemodellen.
 • Nielsen, Bettina; Sandnes, Kjersti; Lindberg, Astri; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2016). Implementering av Trygghetssirkelen i norske helse- og sosiale tjenester: En studie ved bruk av ulike forskningsperspektiver.
 • Nielsen, Bettina; Drozd, Filip; Oddli, Hanne Berit Weie & Slinning, Kari (2021). The implementation of the Circle of Security-Virginia family model in mental health and social services. Universitetet i Oslo.
 • Nielsen, Bettina; Mork, Lia; Kraft, Pål & Drozd, Filip (2012). Evaluation of an internet-based intervention for mild-to-moderate depression and promotion of psychological well-being: A randomized controlled trial. Department of Psychology, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. nov. 2015 08:15 - Sist endret 3. okt. 2016 13:01