Bettina Nielsen

Faglige interesser

  • Forebyggende psykologi

  • Utviklingspsykologi

  • Sosialpsykologi

  • Helsepsykologi

  • Positiv psykologi

Mitt forskningsprosjekt dreier seg om Trygghetssirkel. Trygghetssirkel er en intervensjon som tilbys av helse og sosiale tjenester i Norge til omsorgspersoner (dvs. biologiske foreldre, fosterforeldre, adoptivforeldre etc.) med barn som har utviklet eller står i fare for å utvikle tilknytningsproblemer. Formålet med tiltaket er å fremme positive foreldre-barn relasjoner. Målet med studien er å evaluere effekten og implementeringen av Trygghetssirkelen i Norge.

Bakgrunn

  • Phd. i forebyggende psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2015-2019

  • Master i helse og sosial psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010- 2012

  • Bachelor of Science in Psychology, Southampton Solent University, 2005-2008

Emneord: Forebyggingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 23. nov. 2015 08:15 - Sist endret 3. okt. 2016 13:01