Thea Wiker

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

Min forskning fokuserer på å utvikle vår forståelse av feilprosessering; altså, hvordan vi reagerer når vi gjør en feil og hvordan underliggende nevrale substrater ved feilprosessering kan være annerledes i psykopatologi, spesielt i ungdomsårene.

Mer spesifikt er jeg interessert i hvordan adferd og hjerneaktivitet relatert til feil er assosiert med brede dimensjoner av psykopatologi (externalising, internalising, p-factor) tidlig i tenårene, hvordan hjerneaktiviteten under feilprosessering henger sammen med individuelle forskjeller i hjernestruktur og forholdet mellom feil-relatert hjerneaktivitet og angst fra et longitudinelt utviklingsperspektiv. 

Bakgrunn

  • 2018-2020: MPhil Cognitive Neuroscience, UiO

  • 2014-2017: BSc Psychology, University of Winchester

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og er del av “Errors in the Anxious Adolescent Brain”; et større samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Oslo. Som del av dette prosjektet deltar jeg med datainnsamling til BRAINMINT-prosjektet (med norment) og adresserer aktuelle forskningsspørsmål ved å anvende data fra Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) studien.

Forskningsteam

  • Hovedveileder: Christian K. Tamnes (Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo)

  • Biveileder: Linn B. Norbom (Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Diakonhjemmet sykehus)

  • Biveileder: René J. Huster (Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo)

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 9. nov. 2021 14:26 - Sist endret 15. nov. 2021 23:47