Stian Orm

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt
Bilde av Stian Orm
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Doktorgradsprosjekt

Jeg er ansatt ved Sykehuset Innlandet, BUP Lillehammer, og er tilknyttet forskningsprosjektet «The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up Study (LINEUP)». LINEUP er en longitudinell studie der barn og ungdom med nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autisme og Tourettes syndrom er fulgt opp i ung voksen alder, 10 år etter utredning. Deltakerne har blitt kartlagt med spørreskjemaer for psykisk helse, livskvalitet og dagliglivsfungering, samt testet med nevropsykologiske tester av eksekutive funksjoner. Målet med prosjektet er blant annet å identifisere utviklingsbaner og faktorer i barndommen som påvirker funksjonsnivå i ung voksen alder.

Min doktorgrad vil fokusere på endringer i psykisk helse og beslutningstaking fra barndom til ung voksen alder, om det er en sammenheng mellom endringer i eksekutive funksjoner, kjernesymptomer og psykisk helse, og hva som predikerer god dagliglivsfungering og resiliens i ung voksen alder.

Faglige interesser

Jeg er generelt interessert i utviklingspsykologi og psykisk helse, men spesielt interessert i nevroutviklingsforstyrrelser. Mine interesser og forskningstemaer innenfor feltet nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet innenfor kognisjon og kognitiv utvikling, psykisk helse og psykososiale tiltak, og psykososial tilpasning hos søsken.

Bakgrunn

April 2021- Stipendiat ved Sykehuset Innlandet / Ph.d.-kandidat ved Psykologisk Institutt, UiO

2021: Høgskolelektor i psykologi ved Institutt for velferd og deltakning, Høgskulen på Vestlandet

2020: Fagkonsulent, Fagavdelingen ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

2019-2020: Vitenskapelig assistent, Psykologisk Institutt, UiO

2019-2020: Master i psykologi, fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker, Psykologisk Institutt, UiO. Tema for masteroppgave: Prososial atferd hos søsken til barn med autisme.

2016-2019: Bachelor i psykologi, fordypning i utviklingspsykologi, Psykologisk Institutt, UiO. Tema for bacheloroppgave: Temporal kognisjon og tenkestil hos voksne med autisme.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet. Hovedveileder og prosjektleder er Erik Winther Skogli. Medveiledere er Merete Glenne Øie (UiO) og Per Normann Andersen (INN).

Emneord: Utviklingspsykologi, Nevropsykologi

Publikasjoner

 • Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Kalandadze, Tamara; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Virtual Reality and Naturalistic Developmental Behavioral Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  111 . doi: https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103885
 • Orm, Stian; Strømgren, Børge & Løkke, Jon Arne (2021). Kamuflering: Atferd under negativ forsterkningskontroll og et eksempel på psykologisk infleksibilitet?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.
 • Orm, Stian; Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Silverman, Wendy K. & Fjermestad, Krister (2021). The validity of a measure of adjustment in siblings of children with developmental and physical disabilities: a brief report. Developmental Neurorehabilitation.  ISSN 1751-8423.  s 1- 4 . doi: 10.1080/17518423.2020.1869338
 • Orm, Stian; Vatne, Torun Marie; S. Tomeny, Theodore & Fjermestad, Krister (2021). Empathy and Prosocial Behavior in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 2195-7177. . doi: 10.1007/s40489-021-00251-0 Vis sammendrag
 • Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Psychometric Properties of the Norwegian Acceptance and Action Questionnaire in a Non-clinical Sample. International Journal of Psychology and Psychological Therapy.  ISSN 1889-1780.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Strømgren, Børge (2020). Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(1), s 1- 4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orm, Cathrine; Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Skolefravær og skolevegring hos elever med ADHD: En scoping review. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  (4) Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(1), s 17- 31 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth & Orm, Cathrine (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(6), s 425- 433 Vis sammendrag
 • Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(2), s 63- 79 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 55- 63 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 29- 43 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Fjermestad, Krister; Vatne, Torun & Orm, Stian (2020). Hva med søsken? SIBS - et prosjekt for søsken og foreldre til barn med autisme. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  2020(1), s 20- 23
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Autisme, avvik, atferdsanalyse og ACT.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Kan fagfellevurderingene bli litt mer dannet?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020, 03. januar). Mest lest i 2019. [Internett].  https://blogg.hiof.no/rektorat/.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Third Generation Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Autism: A Systematic Review. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2020). Misconceptions About Behavior Analysis Among Neurodiversity Proponents. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Vee, Tove Sandvoll (2020). Fake news. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orm, Stian (2020). Autisme: emosjonell kompetanse og selvendring.
 • Orm, Stian (2020, 01. juli). Episode 3: RDA (PDA) med Stian Orm. [Internett].  https://www.autismepodden.no/.
 • Orm, Stian (2020). Fra eksklusjon til inklusjon i et autistisk perspektiv.
 • Orm, Stian (2020, 10. mars). Reisebrev fra ABAI Autism 2020. [Internett].  https://atferd.no.
 • Orm, Stian (2020). Se mulighetene! Min historie med autisme.
 • Orm, Stian; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2020). Virtual Reality to Enhance Social and Emotional Skills in Children with Autism Spectrum Disorders.
 • Orm, Stian & Fjermestad, Krister (2020). Prosocial Behavior in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder: A Case-Control Study.
 • Orm, Stian & Freddy, de Ruiter (2020, 03. mars). Autisme i Arendal. [Radio].  NRK P1, Sørlandssendinga.
 • Orm, Stian; Holt Holmberg, Ella & Pons, Francisco (2020). Visual Thinking and Impaired Temporal Cognition in Individuals with Autism Spectrum Disorders.
 • Orm, Stian; Krogh Parken, Andrine; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister & Vatne, Torun (2020). Siblings' Experience of Violence from Their Brother or Sister with a Neurodevelopmental Disorder.
 • Orm, Stian; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2020). Pathological Demand Avoidance (PDA) hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  84(1), s 24- 35 Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020, 01. januar). Ny rekord for Khrono 2019. Her er de mest leste sakene..  Khrono.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Self-Management to Increase Social Skills in a Student With Autism. Vis sammendrag
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i diskursen om autisme og nevrodiversitet.. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2019). PDA: Et læringsfenomen hos personer med autisme omdannet til personlighetssvikt.. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Vis sammendrag
 • Orm, Stian (2019). Autisme i skolen - en nødvendig time-out fra klasserommet.
 • Orm, Stian (2019). Autisme i skolen: selvendring, tilrettelegging, stress og psykisk helse.
 • Orm, Stian (2019). En snuoperasjon fra institusjon til universitet: vernepleiernes bidrag..
 • Orm, Stian (2019). Fra dårlig til god spesialundervisning.
 • Orm, Stian (2019). Se mulighetene - Autismespekterforstyrrelser i skolen.
 • Orm, Stian (2019). Selvendring.
 • Orm, Stian (2019). Åsebråten 50 år - en historie om autisme og BUP-HABU.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autisme og spesialpedagogikk i barnehage.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autismespekterforstyrrelser i barnehagen.
 • Orm, Stian & Lorentzen, Mariann (2019). En retningsendring - om autisme og ungdomsskolen.
 • Orm, Stian & Lorentzen, Mariann (2019, 23. desember). Fagseminar for lærere og andre fagpersoner. [Tidsskrift].  Autisme i dag.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme og psykisk helse i skolen - angstbehandling og trening i emosjonelle ferdigheter.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme og selvendring: Et forsømt område Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  (2), s 28- 33 Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme, atferdsanalyse og selvendring.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Behandling/tiltak for voksne med autisme.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Ekstrem Kravunngåelse og Flukt (EKUF): Kunnskapsstatus og perspektiver på veien videre.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Erfaringer: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Fra sosial eksklusjon til inklusjon: Autisme og selvendring.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Self-management: from social exclusion to inclusion in an educational setting. Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Self-management: from social exclusion to inclusion in an educational setting. 12th Autism-Europe International Congress ABSTRACTBOOK.  s 599- 599 Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019, 28. mai). Stian Oms livsreise fra barneautisme til psykologistudier.  Panorama.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Stian og Jon - sammen: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019, 14. august). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett].  Vimeo.com.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Ellingsen, Cato Brunvand (2019, 13. januar). Stian & Jon – sammen. [Internett].  vernepleieren.com.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Lie, Tove (2019, 24. desember). Stian (23) og Jon (57) er fagfeller: På vei fra utagerende autisme til doktorgrad.  Khrono.no. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological demand avoidance (PDA) og autisme; en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi*. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  BD46(3), s 16- 30
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Orm, Stian (2018). Autisme, sosial kompetanse og selvendring.
 • Orm, Stian (2018). Autismespekteret: utfordringer og tilrettelegging i skolen..
 • Orm, Stian (2018). Autismespekterforstyrrelser i skolen – Se mulighetene!.
 • Orm, Stian (2018). Min historie.
 • Orm, Stian (2018, 15. mars). Mot strømmen – et intervju med Stian Orm. [Internett].  aspergerinformator.com.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2018). Er begrepet «særlig sensitive barn» et godt valgt begrep og trenger disse barna vernepleiere?. Vernepleier.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2018). Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian & Orm, Cathrine (2018, 30. november). Fra storm til god form. Intervju med Stian Orm. [Tidsskrift].  Autisme i dag.
 • Orm, Stian & Orm, Cathrine (2018). Trening i emosjonell kompetanse for elever med autismespekterforstyrrelse. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  43(3)
 • Orm, Stian & Orm, Cathrine (2018). Trening i emosjonell kompetanse for elever med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  83(2), s 42- 51 Vis sammendrag
 • Orm, Stian (2017). Autismespekterforstyrrelser i skolen – Se mulighetene!.
 • Orm, Stian (2017). Bak fasaden: utfordringer i autismefeltet.
 • Orm, Stian (2017). Psykologi og autisme: Oppsummering og tiltak.
 • Orm, Stian (2017). Psykologi og autisme: Utfordringer gjennom livsløpet.
 • Orm, Stian (2016). Sosial selvendring.
 • Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2000). Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(2), s 63- 79 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2021 08:15