Stian Orm

Doktorgradsprosjekt

Jeg er ansatt ved Sykehuset Innlandet, BUP Lillehammer, og er tilknyttet forskningsprosjektet «The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up Study (LINEUP)». LINEUP er en longitudinell studie der barn og ungdom med nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autisme og Tourettes syndrom er fulgt opp i ung voksen alder, 10 år etter utredning. Deltakerne har blitt kartlagt med spørreskjemaer for psykisk helse, livskvalitet og dagliglivsfungering, samt testet med nevropsykologiske tester av eksekutive funksjoner. Målet med prosjektet er blant annet å identifisere utviklingsbaner og faktorer i barndommen som påvirker funksjonsnivå i ung voksen alder.

Min doktorgrad vil fokusere på endringer i psykisk helse og beslutningstaking fra barndom til ung voksen alder, om det er en sammenheng mellom endringer i eksekutive funksjoner, kjernesymptomer og psykisk helse, og hva som predikerer god dagliglivsfungering og resiliens i ung voksen alder.

Faglige interesser

Jeg er generelt interessert i utviklingspsykologi og psykisk helse, men spesielt interessert i nevroutviklingsforstyrrelser. Mine interesser og forskningstemaer innenfor feltet nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet innenfor kognisjon og kognitiv utvikling, psykisk helse og psykososiale tiltak, og psykososial tilpasning hos søsken.

Bakgrunn

April 2021- Stipendiat ved Sykehuset Innlandet / Ph.d.-kandidat ved Psykologisk Institutt, UiO

2021: Høgskolelektor i psykologi ved Institutt for velferd og deltakning, Høgskulen på Vestlandet

2020: Fagkonsulent, Fagavdelingen ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

2019-2020: Vitenskapelig assistent, Psykologisk Institutt, UiO

2019-2020: Master i psykologi, fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker, Psykologisk Institutt, UiO. Tema for masteroppgave: Prososial atferd hos søsken til barn med autisme.

2016-2019: Bachelor i psykologi, fordypning i utviklingspsykologi, Psykologisk Institutt, UiO. Tema for bacheloroppgave: Temporal kognisjon og tenkestil hos voksne med autisme.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet. Hovedveileder og prosjektleder er Erik Winther Skogli. Medveiledere er Merete Glenne Øie (UiO) og Per Normann Andersen (INN).

Emneord: Utviklingspsykologi, Nevropsykologi

Publikasjoner

 • Øverland, Elisabeth; Hauge, Åshild Lappegard; Orm, Stian; Pellicano, Elisabeth; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Exploring life with Autism: Quality of Life, daily functioning and compensatory strategies from childhood to emerging adulthood: a qualitative study protocol. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1058601.
 • Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Orm, Cathrine; Orm, Stian & Nordahl-Hansen, Anders (2022). School Refusal Behavior and Social Skills in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. International Journal of Disability, Development and Education. ISSN 1034-912X.
 • Zapf, Holger; Boettcher, Johannes; Haukeland, Yngvild Bjartveit; Orm, Stian; Coslar, Sarah & Wiegand-Grefe, Silke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). A Systematic Review of Parent–Child Communication Measures: Instruments and Their Psychometric Properties. Clinical Child and Family Psychology Review. ISSN 1096-4037. doi: 10.1007/s10567-022-00414-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogli, Erik Winther; Orm, Stian; Fossum, Ingrid Nesdal; Andersen, Per Normann & Øie, Merete Glenne (2022). Attention-deficit/hyperactivity disorder persistence from childhood into young adult age: a 10-year longitudinal study. Cognitive Neuropsychiatry. ISSN 1354-6805. doi: 10.1080/13546805.2022.2123735.
 • Vee, Tove Sandvoll; Orm, Stian; Finden, Eireen & Løkke, Jon Arne (2022). Gluten- og kaseinfrie dietter ved autismespekterforstyrrelser. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364.
 • Vee, Tove Sandvoll; Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2022). Zoom fatigue under covid-19-pandemien: Hva innebærer fenomenet, og hvordan kan det forebygges? UNIPED. ISSN 1500-4538. 45(4), s. 264–279. doi: 10.18261/uniped.45.4.3.
 • Orm, Stian; Andersen, Per Normann; Teicher, Martin H.; Fossum, Ingrid Nesdal; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther (2022). Childhood executive functions and ADHD symptoms predict psychopathology symptoms in emerging adults with and without ADHD: A 10-year longitudinal study. Research on Child and Adolescent Psychopathology. ISSN 2730-7166. doi: 10.1007/s10802-022-00957-7.
 • Orm, Stian; Andersen, Per Normann; Fossum, Ingrid Nesdal; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther (2022). Brief report: Autism spectrum disorder diagnostic persistence in a 10-year longitudinal study. Research in Autism Spectrum Disorders. ISSN 1750-9467. 97(102007). doi: 10.1016/j.rasd.2022.102007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Stian; Pollak, Yehuda; Fossum, Ingrid Nesdal; Andersen, Per Normann; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther (2022). Decision-making and Risky Behavior in Individuals with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 10-year Longitudinal Study. Developmental Neuropsychology. ISSN 8756-5641. 47(4), s. 193–209. doi: 10.1080/87565641.2022.2082430. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogli, Erik Winther; Andersen, Per Normann; Orm, Stian; Hovik, Kjell Tore & Øie, Merete Glenne (2022). Executive Functioning in Everyday Life in Youth with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorders: A Two-Year Longitudinal Study. International Journal of Disability, Development and Education. ISSN 1034-912X. doi: 10.1080/1034912X.2022.2095360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kirchhofer, Solveig Melanie; Orm, Stian; Haukeland, Yngvild; Fredriksen, Trude; Wakefield, Claire E. & Fjermestad, Krister Westlye (2022). A systematic review of social support for siblings of children with neurodevelopmental disorders. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 126. doi: 10.1016/j.ridd.2022.104234.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2022). Motiverende intervjuing og stimulering av egen motivasjon hos personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. I Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita & Berge, Ulf (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215053165.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2022). Funksjonelle analyser: Et miljødiagnostisk supplement til utforming av tiltak. I Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita & Berge, Ulf (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215053165.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2022). Emosjonsregulering for personer med kognitive funksjonsnedsettelser: et forsømt område. I Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita & Berge, Ulf (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215053165.
 • Orm, Stian; Orm, Cathrine; Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2022). Confirming the Validity of the School-Refusal Assessment Scale—Revised in a Sample of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13, s. 1–6. doi: 10.3389/fpsyg.2022.849303.
 • Fjermestad, Krister Westlye; Orm, Stian; Silverman, Wendy K. & Cogo Moreira, Hugo (2022). Short report: COVID-19-related anxiety is associated with mental health problems among adults with rare disorders. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. doi: 10.1016/j.ridd.2022.104181. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Stian & Fjermestad, Krister Westlye (2021). A Scoping Review of Psychosocial Adjustment in Siblings of Children with Attention-deficit/hyperactivity disorder. Advances in Neurodevelopmental Disorders. ISSN 2366-7532. 5(4), s. 381–395. doi: 10.1007/s41252-021-00222-w.
 • Orm, Stian; Haukeland, Yngvild Bjartveit; Vatne, Torun & Fjermestad, Krister (2021). Measuring family communication in pediatric nursing: Psychometric properties of the Parent-Child Communication Scale – Child Report (PCCS-CR). Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. ISSN 0882-5963. 62, s. 78–83. doi: 10.1016/j.pedn.2021.10.022.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Kalandadze, Tamara; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Shic, Frederick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual and augmented reality in social skills interventions for individuals with autism spectrum disorder: A scoping review. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–16. doi: 10.1007/s10803-021-05338-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Stian; Øie, Merete Glenne; Fossum, Ingrid Nesdal; Andersen, Per Normann & Skogli, Erik Winther (2021). Declining Trajectories of Co-occurring Psychopathology Symptoms in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder: A 10-Year Longitudinal Study. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 12, s. 1–14. doi: 10.3389/fpsyt.2021.724759. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Stian; Haukeland, Yngvild; Vatne, Torun Marie; Silverman, Wendy K. & Fjermestad, Krister (2021). Prosocial behavior is a relative strength in siblings of children with physical disabilities or autism spectrum disorder. Journal of Developmental and Physical Disabilities. ISSN 1056-263X. doi: 10.1007/s10882-021-09816-7.
 • Orm, Stian; Holt Holmberg, Ella; Harris, Paul L.; Nunez, Maria & Pons, Francisco (2021). Diachronic tendency and thinking style across the broader autism spectrum: Sources of individual differences? Advances in Neurodevelopmental Disorders. ISSN 2366-7532. 5, s. 326–338. doi: 10.1007/s41252-021-00209-7.
 • Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Psychometric Properties of the Norwegian Acceptance and Action Questionnaire in a Non-clinical Sample. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. ISSN 1889-1780. 21(2), s. 199–206.
 • Orm, Stian; Strømgren, Børge & Løkke, Jon Arne (2021). Kamuflering: Atferd under negativ forsterkningskontroll og et eksempel på psykologisk infleksibilitet? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 48, s. 1–12.
 • Orm, Stian; Vatne, Torun Marie; S. Tomeny, Theodore & Fjermestad, Krister (2021). Empathy and Prosocial Behavior in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 2195-7177. doi: 10.1007/s40489-021-00251-0.
 • Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca & Orm, Stian [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 111:103885, s. 1–11. doi: 10.1016/j.ridd.2021.103885. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Stian; Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Silverman, Wendy K. & Fjermestad, Krister (2021). The validity of a measure of adjustment in siblings of children with developmental and physical disabilities: a brief report. Developmental Neurorehabilitation. ISSN 1751-8423. 24(5), s. 355–358. doi: 10.1080/17518423.2020.1869338.
 • Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 47(2), s. 63–79. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Cathrine; Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Skolefravær og skolevegring hos elever med ADHD: En scoping review. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 47(1), s. 17–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Strømgren, Børge (2020). Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 47(1), s. 1–4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth & Orm, Cathrine (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(6), s. 425–433. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 46(1), s. 55–63. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Haagensen, Gunn Elisabeth; Andersen, Fredrik & Strømgren, Børge (2022). Tiltak for å fremme psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterdiagnoser: En litteraturgjennomgang.
 • Orm, Stian (2022). Autismespekterforstyrrelser - Tilrettelegging for utvikling og læring.
 • Orm, Stian (2022). Nevroutviklingsforstyrrelser fra barndom til ung voksen alder: Hvordan tilrettelegge for god livskvalitet?
 • Andersen, Per Normann; Orm, Stian; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther (2022). Livskvalitet hos unge voksne med autisme - betydningen av internaliserende vansker?
 • Orm, Stian; Øie, Merete Glenne; Fossum, Ingrid Nesdal; Andersen, Per Normann & Skogli, Erik Winther (2022). Utvikling av psykisk helse fra barndom til ung voksen alder hos personer med ASD eller ADHD.
 • Orm, Stian; Øie, Merete Glenne; Fossum, Ingrid Nesdal; Andersen, Per Normann & Skogli, Erik Winther (2022). Depressive Symptoms in Individuals with Autism Spectrum Disorder or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 10-Year Longitudinal Study.
 • Orm, Stian; Haukeland, Yngvild; Vatne, Torun Marie & Fjermestad, Krister Westlye (2022). Parent-Sibling Communication and Mental Health in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder Compared with Physical Disabilities.
 • Kirchhofer, Solveig Melanie; Orm, Stian; Haukeland, Yngvild Bjartveit; Fredriksen, Trude; Wakefield, Claire E. & Fjermestad, Krister Westlye (2022). A systematic review of social support of siblings of children with neurodevelopmental disorders.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Dean, Michelle; Fletcher-Watson, Sue & Orm, Stian (2022). Autistic People Don’t like Music – an International Survey on Community Opinions of Autistic Portrayals on Film and TV.
 • Orm, Stian & Lofthus, Elisabeth (2021). Patologisk kravunnvikelse (PDA) er et alvorlig symptom. [Avis]. Lommelegen.
 • Orm, Stian & Walter, Kenny (2021). Siblings of ADHD Children Face Psychosocial Challenges. [Avis]. HCP Live.
 • Finden, Eireen & Orm, Stian (2021). Traumesensitive tilnærminger i skolen: En analyse av ulike konseptualiseringer og atferdsanalysens bidrag.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2021). Selvendring og psykologisk fleksibilitet - fra rigiditet til sosial mestring.
 • Orm, Stian (2021). Chair for symposium: Nevroutviklingsforstyrrelser i et livsløpsperspektiv: atferdsanalyse, psykisk helse og nevrovitenskap.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Miljøterapeutens tredje øye: egen psykologisk fleksibilitet.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Myhre, Martin Øverlien & Dechsling, Anders (2021). Autisme og selvmord: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2021). Aksept- og forpliktelsesterapi for personer med nevroutviklingsforstyrrelser.
 • Strømgren, Børge; Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2021). Kamuflering, opplevelsesmessig unngåelse og negativ forsterkning.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2021). Et optimistisk perspektiv på nevroutviklingsforstyrrelser.
 • Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Sosial validitet: Et blikk fremover og presentasjon av et måleverktøy.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Funksjonelle analyser som en kjerne i miljøterapi.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Kjerner i miljøterapeutisk arbeid og atferdsanalysens bidrag.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2021). Psykopatologi faktor (P): En fellesfaktor på tvers av psykiske lidelser.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2021). Autismespekterdiagnoser: Se mulighetene.
 • Orm, Stian; Krogh Parken, Andrine; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister & Vatne, Torun (2020). Siblings' Experience of Violence from Their Brother or Sister with a Neurodevelopmental Disorder.
 • Orm, Stian; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2020). Virtual Reality to Enhance Social and Emotional Skills in Children with Autism Spectrum Disorders.
 • Orm, Stian; Holt Holmberg, Ella & Pons, Francisco (2020). Visual Thinking and Impaired Temporal Cognition in Individuals with Autism Spectrum Disorders.
 • Orm, Stian (2020). Episode 3: RDA (PDA) med Stian Orm. [Internett]. https://www.autismepodden.no/.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Autisme, avvik, atferdsanalyse og ACT.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Vee, Tove Sandvoll (2020). Fake news. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Kan fagfellevurderingene bli litt mer dannet? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Orm, Stian (2020). Reisebrev fra ABAI Autism 2020. [Internett]. https://atferd.no.
 • Fjermestad, Krister; Vatne, Torun & Orm, Stian (2020). Hva med søsken? SIBS - et prosjekt for søsken og foreldre til barn med autisme. Autisme i dag. ISSN 0803-530X. 2020(1), s. 20–23.
 • Orm, Stian (2020). Se mulighetene! Min historie med autisme.
 • Orm, Stian & Freddy, de Ruiter (2020). Autisme i Arendal. [Radio]. NRK P1, Sørlandssendinga.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Self-Management to Increase Social Skills in a Student With Autism.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2020). Misconceptions About Behavior Analysis Among Neurodiversity Proponents.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Third Generation Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Autism: A Systematic Review.
 • Orm, Stian (2020). Fra eksklusjon til inklusjon i et autistisk perspektiv.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Mest lest i 2019. [Internett]. https://blogg.hiof.no/rektorat/.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Ny rekord for Khrono 2019. Her er de mest leste sakene. [Avis]. Khrono.no.
 • Orm, Stian (2020). Autisme: emosjonell kompetanse og selvendring.
 • Orm, Stian; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2020). Pathological Demand Avoidance (PDA) hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser . Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 84(1), s. 24–35.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Stian og Jon - sammen: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian (2019). Selvendring.
 • Orm, Stian & Lorentzen, Mariann (2019). Fagseminar for lærere og andre fagpersoner. [Tidsskrift]. Autisme i dag.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Lie, Tove (2019). Stian (23) og Jon (57) er fagfeller: På vei fra utagerende autisme til doktorgrad. [Avis]. Khrono.no.
 • Orm, Stian (2019). Autisme i skolen: selvendring, tilrettelegging, stress og psykisk helse.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett]. Vimeo.com.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Fra sosial eksklusjon til inklusjon: Autisme og selvendring.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Ellingsen, Cato Brunvand (2019). Stian & Jon – sammen. [Internett]. vernepleieren.com.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Stian Oms livsreise fra barneautisme til psykologistudier. [Avis]. Panorama.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Behandling/tiltak for voksne med autisme.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme og psykisk helse i skolen - angstbehandling og trening i emosjonelle ferdigheter.
 • Orm, Stian (2019). Se mulighetene - Autismespekterforstyrrelser i skolen.
 • Orm, Stian (2019). Autisme i skolen - en nødvendig time-out fra klasserommet.
 • Orm, Stian (2019). Fra dårlig til god spesialundervisning.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Ekstrem Kravunngåelse og Flukt (EKUF): Kunnskapsstatus og perspektiver på veien videre.
 • Orm, Stian (2019). Åsebråten 50 år - en historie om autisme og BUP-HABU.
 • Orm, Stian & Lorentzen, Mariann (2019). En retningsendring - om autisme og ungdomsskolen.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autismespekterforstyrrelser i barnehagen.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autisme og spesialpedagogikk i barnehage.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi*. Autisme i dag. ISSN 0803-530X. BD46(3), s. 16–30.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Self-management: from social exclusion to inclusion in an educational setting. 12th Autism-Europe International Congress ABSTRACTBOOK. s. 599–599.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Self-management: from social exclusion to inclusion in an educational setting.
 • Orm, Stian & Fjermestad, Krister (2020). Prosocial Behavior in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder: A Case-Control Study. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2021 08:15