Stian Orm

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt
Bilde av Stian Orm
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Doktorgradsprosjekt

Jeg er ansatt ved Sykehuset Innlandet, BUP Lillehammer, og er tilknyttet forskningsprosjektet «The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up Study (LINEUP)». LINEUP er en longitudinell studie der barn og ungdom med nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autisme og Tourettes syndrom er fulgt opp i ung voksen alder, 10 år etter utredning. Deltakerne har blitt kartlagt med spørreskjemaer for psykisk helse, livskvalitet og dagliglivsfungering, samt testet med nevropsykologiske tester av eksekutive funksjoner. Målet med prosjektet er blant annet å identifisere utviklingsbaner og faktorer i barndommen som påvirker funksjonsnivå i ung voksen alder.

Min doktorgrad vil fokusere på endringer i psykisk helse og beslutningstaking fra barndom til ung voksen alder, om det er en sammenheng mellom endringer i eksekutive funksjoner, kjernesymptomer og psykisk helse, og hva som predikerer god dagliglivsfungering og resiliens i ung voksen alder.

Faglige interesser

Jeg er generelt interessert i utviklingspsykologi og psykisk helse, men spesielt interessert i nevroutviklingsforstyrrelser. Mine interesser og forskningstemaer innenfor feltet nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet innenfor kognisjon og kognitiv utvikling, psykisk helse og psykososiale tiltak, og psykososial tilpasning hos søsken.

Bakgrunn

April 2021- Stipendiat ved Sykehuset Innlandet / Ph.d.-kandidat ved Psykologisk Institutt, UiO

2021: Høgskolelektor i psykologi ved Institutt for velferd og deltakning, Høgskulen på Vestlandet

2020: Fagkonsulent, Fagavdelingen ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

2019-2020: Vitenskapelig assistent, Psykologisk Institutt, UiO

2019-2020: Master i psykologi, fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker, Psykologisk Institutt, UiO. Tema for masteroppgave: Prososial atferd hos søsken til barn med autisme.

2016-2019: Bachelor i psykologi, fordypning i utviklingspsykologi, Psykologisk Institutt, UiO. Tema for bacheloroppgave: Temporal kognisjon og tenkestil hos voksne med autisme.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet. Hovedveileder og prosjektleder er Erik Winther Skogli. Medveiledere er Merete Glenne Øie (UiO) og Per Normann Andersen (INN).

Emneord: Utviklingspsykologi, Nevropsykologi
Publisert 8. apr. 2021 08:15