Reidar Schei Jessen

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

 • Klinisk psykologi og psykoterapi 
 • Utviklingspsykologi 
 • Kjønn og seksualitet i psykologien 
 • Psykoanalyse 
 • Skeiv teori 
 • Kritisk teori og psykologi 
 • Kvalitative metoder 

Mitt PhD-prosjekt, Kjønnsdysfori blant ungdom, er en kvalitativ og fenomenologisk intervjustudie av ungdoms subjektive opplevelse av kjønnsdysfori. Målet er å belyse ulike aspekter ved kjønnsdysfori og kjønnsidentitetsutfordringer, for å utvikle teori om kjønnsidentitetsutvikling og bidra til en bedre kjønnsbekrefende behandling. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam, i samarbeid med Rådet for psykisk helse og brukerorganisasjonene Skeiv Ungdom, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Harry Benjamin Ressurssenter. 

Bakgrunn

 • Stipendiat, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, 2018 -  
 • Psykolog, Sykehuset Østfold, Avdeling for rusbehandling, 2016 – 2018 
 • Cand.psychol. (profesjonsstudiet i psykologi), Universitetet i Oslo, vår 2016 

Publikasjoner

 • Jessen, Reidar Schei & Roen, Katrina (2019). Balancing in the margins of gender: exploring psychologists’ meaning-making in their work with gender non-conforming youth seeking puberty suppression. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899. . doi: 10.1080/19419899.2019.1568290
 • Røren, Marie; Jessen, Reidar Schei; Divon, Shai André & Moss, Sigrun Marie (2019). Intercultural attention in trauma treatment: Western trauma treatment negotiated and modified in Sudan. International Journal of Intercultural Relations.  ISSN 0147-1767.  70(May), s 67- 77 . doi: 10.1016/j.ijintrel.2019.03.002 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Engebretsen, Elisabeth Lund & Jessen, Reidar Schei (2017, 13. desember). Nasjon og kjønn i nyere feministisk teori. [Tidsskrift].  Tidsskriftet Fett #4 (temanummer: Nasjon).
 • Jessen, Reidar Schei (2016, 12. juli). Kvinner som fulgte kallet.  Vårt Land.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mars 2020 09:20 - Sist endret 11. mai 2020 14:39