Mari Sælid Messel

Ph.d.-kandidat
Bilde av Mari Sælid Messel
English version of this page
Rom S01-15
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups Hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst, og er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus, og Psykologisk Institutt, UiO. 

Akademiske interesser

  • Kognitiv nevrovitenskap
  • Eksekutive funksjoner og motorisk kontroll
  • Kognitiv trening
  • Intervensjonsstudier
  • Brain-computer interfaces (BCI)
  • Multimodal avbildning (EEG, fMRI)

Formålet med doktorgradsprosjektet mitt er å undersøke hvilke nevrale prosesser som er assosiert med eksekutive funksjoner, og om disse prosessene kan moduleres direkte via et BCI-basert program for kognitiv trening.

Bakgrunn

  • 2015 - 2017: M.Phil., Kognitiv Nevrovitenskap, UiO

Forskningsgruppe

Multimodal Imaging and Cognitive Control lab (MICC-lab)

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 16. mars 2020 10:09 - Sist endret 16. apr. 2020 10:06