Maren Cecilie Gunnulfsen Kopland

Ph.d.-kandidat
Bilde av Maren Cecilie Gunnulfsen  Kopland
English version of this page
Telefon 32 74 88 59
Brukernavn
Besøksadresse Badeveien 287 3370 Vikersund

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er en del av en randomisert kontrollert studie som undersøker hvordan pasienter med barndomstraumer responderer på henholdsvis kognitiv atferdsterapi (CBT) og medfølelsesfokusert terapi (CFT). Studien bygger på funn som indikerer at pasienter med barndomstraume har et dårligere forløp enn andre pasienter ved innleggelse. Målet med studien er å bidra til økt kunnskap om hvilke prosesser som er viktige i terapiforløpet slik at vi kan gi bedre behandling til denne pasientgruppen.

Akademiske interesser

Spiseforstyrrelser, barndomstraumer, endringsmekanismer i psykoterapi, selvmedfølelse som endringsmekanisme hos pasienter med spiseforstyrrelser.

Bakgrunn

  • Psykolog, PhD-stipendiat
  • Tidligere jobbet som psykolog ved Avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad.

Prosjektgruppe

  • KariAnne Vrabel (Modum Bad, Universitetet i Oslo)
  • Asle Hoffart (Modum Bad/Universitet i Oslo)
  • Sverre Urnes Johnson (Universitetet i Oslo/Modum Bad)
Publisert 12. mars 2020 13:07 - Sist endret 25. mai 2020 10:54