Katarina Nymoen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Katarina Nymoen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

  • Barn og unges psykiske helse

  • Klinisk psykologi og behandlingsforskning

  • Traumer og traumebehandling

  • Dialektisk atferdsterapi

PhD prosjektet

Prosjektet “Implementation of Dyadic Developmental Psychotherapy for children and their families in an outpatient setting: a process evaluation” har som mål å følge og informere implementeringen av behandlingsmetoden Dyadic Developmental Psychotherapy ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sykehuset Telemark, samt utforske bruken hos samarbeidspartnerene i Barnevernstjenesten Porsgrunn og Barnevernstjenesten Skien.

Studien har som mål å utforske implementeringsprosessen, behandlerenes opplevelser av implementeringen og bruk av metoden, samt omsorgsgiveres opplevelse av å motta behandlingen. I tillegg vil prosjektet måle kvaliteten på samspillet mellom omsorgsgiver og barn før og etter behandlingen, gjennom samspillsobservasjoner skåret med Emotional Availability Scales.

Data innhentes ved hjelp av fokusgruppeintervjuer med behandlere, intervjuer med omsorgsgivere og samspillsobservasjoner av omsorgsgivere og barn. Tilleggsopplysninger vil også innhentes gjennom spørreskjema, utsendt og besvart elektronisk gjennom Checkware.

Bakgrunn

  • Cand psychol fra University of Iceland 2016

  • Psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi 2021

  • Klinisk erfaring fra BUP og DPS

Forskningsteam

Hovedveileder: Førsteamanuensis og psykologspesialist Idun Røseth.

Medveildere: Professor ved USN Mirjam Lukasse og professor og psykologspesialist Helene Amundsen Nissen-Lie ved UiO.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst (BUP Prosjektet) og Sykehuset Telemark Helseforetak.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Barnevernstjenestene i Porsgrunn og Skien.

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 7. des. 2021 08:20