Jo Adrian Dahl Askelund

Bilde av Jo Adrian Dahl Askelund
Mobiltelefon 936 60 410
Brukernavn

Faglige interesser

  • Klinisk psykologi

  • Genetikk

  • Utviklingspsykopatologi

  • Kausal modellering

PhD-prosjektet

Prosjektets tittel er «Same genes, different disorders: understanding the developmental emergence of different psychiatric problems in the context of common genetic liabilities». Fremskritt innenfor psykiatrisk genetikk viser at genene som disponerer for ulike psykiske lidelser overlapper i stor grad. Samtidig ser vi at barn og ungdom utvikler forskjellige psykiske lidelser, med ulike symptombilder, som for eksempel depresjon og ADHD. Hva er det som gjør at man utvikler ulike typer psykiske lidelser, og hvilke mekanismer ligger bak?

Vi vil undersøke hvordan samspill mellom genetikk, miljø og utviklingsprosesser påvirker utvikling av ulike psykiske lidelser hos barn og ungdom med samme genetiske utgangspunkt.

Prosjektet benytter data fra den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa). Vi bruker avanserte statistiske metoder for å finne ut av hvilke mekanismer som bestemmer hvem som utvikler ulike typer psykiske lidelser. Håpet er at dette prosjektet kan bidra til å øke vår forståelse av hvordan ulike psykiske lidelser kan forebygges i ung alder. 

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. I 2017-18 tok jeg i tillegg en mastergrad i psykiatri ved Universitetet i Cambridge, med støtte fra Aker Scholarship. Masteroppgaven hadde tittelen «Positive autobiographical memory specificity and vulnerability to depression». I 2019-20 jobbet jeg ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Søndre Oslo DPS, Oslo Universitetssykehus. Underveis i studiene har jeg jobbet som forskningsassistent i flere forskjellige forskningsgrupper.

For mer informasjon, se hjemmesiden min.

Samarbeid

Jeg er ansatt som forskningsstipendiat i Psychiatric Genetic Epidemiology (PaGE)-gruppen ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus. Vi er også en del av PsychGen-gruppen, som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Nic Waals Institutt. Studien er finansiert av midler fra Helse Sør-Øst.

Forskningsteam

Veiledere

Laurie Hannigan, Postdoktor, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus (hovedveileder)

Alexandra Havdahl, Forskningsgruppeleder for PaGE-gruppen, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus. Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Forsker og medprosjektleder for PsychGen, Avdeling for Psykiske Lidelser, Folkehelseinstituttet (biveileder).

Ted Reichborn-Kjennerud, Professor i psykiatrisk epidemiologi ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Seniorforsker og prosjektleder for PsychGen, Avdeling for Psykiske Lidelser, Folkehelseinstituttet (biveileder).

Samarbeidspartnere

Jean-Baptiste Pingault, Førsteamanuensis ved University College London

Anne-Siri Øyen, Psykologspesialist ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus

Thalia Eley, Professor ved King’s College London

Neil Davis, Førsteamanuensis ved Universitetet i Bristol

George Davey Smith, Professor ved Universitetet i Bristol

Helga Ask, Forsker ved Folkehelseinstituttet

Emneord: Klinisk psykologi, Genetikk, Utviklingspsykopatologi
Publisert 2. des. 2020 08:00 - Sist endret 4. des. 2020 09:45