Jo Adrian Dahl Askelund

Bilde av Jo Adrian Dahl Askelund
Mobiltelefon 936 60 410
Brukernavn

Faglige interesser

 • Klinisk psykologi

 • Genetikk

 • Utviklingspsykopatologi

 • Kausal modellering

PhD-prosjektet

Prosjektets tittel er «Same genes, different disorders: understanding the developmental emergence of different psychiatric problems in the context of common genetic liabilities». Fremskritt innenfor psykiatrisk genetikk viser at genene som disponerer for ulike psykiske lidelser overlapper i stor grad. Samtidig ser vi at barn og ungdom utvikler forskjellige psykiske lidelser, med ulike symptombilder, som for eksempel depresjon og ADHD. Hva er det som gjør at man utvikler ulike typer psykiske lidelser, og hvilke mekanismer ligger bak?

Vi vil undersøke hvordan samspill mellom genetikk, miljø og utviklingsprosesser påvirker utvikling av ulike psykiske lidelser hos barn og ungdom med samme genetiske utgangspunkt.

Prosjektet benytter data fra den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa). Vi bruker avanserte statistiske metoder for å finne ut av hvilke mekanismer som bestemmer hvem som utvikler ulike typer psykiske lidelser. Håpet er at dette prosjektet kan bidra til å øke vår forståelse av hvordan ulike psykiske lidelser kan forebygges i ung alder. 

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. I 2017-18 tok jeg i tillegg en mastergrad i psykiatri ved Universitetet i Cambridge, med støtte fra Aker Scholarship. Masteroppgaven hadde tittelen «Positive autobiographical memory specificity and vulnerability to depression». I 2019-20 jobbet jeg ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Søndre Oslo DPS, Oslo Universitetssykehus. Underveis i studiene har jeg jobbet som forskningsassistent i flere forskjellige forskningsgrupper.

For mer informasjon, se hjemmesiden min.

Samarbeid

Jeg er ansatt som forskningsstipendiat i Psychiatric Genetic Epidemiology (PaGE)-gruppen ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus. Vi er også en del av PsychGen-gruppen, som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Nic Waals Institutt. Studien er finansiert av midler fra Helse Sør-Øst.

Forskningsteam

Veiledere

Laurie Hannigan, Postdoktor, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus (hovedveileder)

Alexandra Havdahl, Forskningsgruppeleder for PaGE-gruppen, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus. Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Forsker og medprosjektleder for PsychGen, Avdeling for Psykiske Lidelser, Folkehelseinstituttet (biveileder).

Ted Reichborn-Kjennerud, Professor i psykiatrisk epidemiologi ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Seniorforsker og prosjektleder for PsychGen, Avdeling for Psykiske Lidelser, Folkehelseinstituttet (biveileder).

Samarbeidspartnere

Jean-Baptiste Pingault, Førsteamanuensis ved University College London

Anne-Siri Øyen, Psykologspesialist ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus

Thalia Eley, Professor ved King’s College London

Neil Davis, Førsteamanuensis ved Universitetet i Bristol

George Davey Smith, Professor ved Universitetet i Bristol

Helga Ask, Forsker ved Folkehelseinstituttet

Emneord: Klinisk psykologi, Genetikk, Utviklingspsykopatologi

Publikasjoner

 • Legate, Nicole; Nguyen, Thuy-vy; Weinstein, Netta; Lund, Maria Louise; Klevjer, Kristoffer & Kunst, Jonas R. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). A global experiment on motivating social distancing during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. doi: 10.1073/pnas.2111091119.
 • Ruggeri, Kai; Panin, Amma; Vdovic, Milica; Abdul-Salaam, Nazeer; Achterberg, Jascha & Akil, Carla [Vis alle 170 forfattere av denne artikkelen] (2022). The globalizability of temporal discounting. Nature Human Behaviour. ISSN 2397-3374. doi: 10.1038/s41562-022-01392-w.
 • Moreno-López, Laura; Sallie, Samantha N; Ioannidis, Konstantinos; Kaser, Muzaffer; Schueler, Katja & Askelund, Adrian Dahl [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). RAISE study protocol: a cross-sectional, multilevel, neurobiological study of resilience after individual stress exposure. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(1). doi: 10.1136/bmjopen-2020-040394.
 • Wang, Ke; Kunst, Jonas R.; Tamnes, Christian Krog; Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E. & Askelund, Adrian Dahl [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2021). A multi-country test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic. Nature Human Behaviour. ISSN 2397-3374. doi: 10.1038/s41562-021-01173-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Veer, Ilya M.; Riepenhausen, Antje; Zerban, Matthias; Wackerhagen, Carolin; Puhlmann, Lara M. C. & Engen, Haakon [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Psycho-social factors associated with mental resilience in the Corona lockdown. Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 11(67). doi: 10.1038/s41398-020-01150-4.
 • Ioannidis, Konstantinos; Askelund, Adrian Dahl; Kievit, Rogier & van Harmelen, Anne-Laura (2020). The complex neurobiology of resilience after childhood maltreatment. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 18(32), s. 1–16. doi: 10.1186/s12916-020-1490-7.
 • Fritz, Jessica; Stretton, Jason; Askelund, Adrian Dahl; Schweizer, Susanne; Walsh, Nicholas D. & Elzinga, Bernet M. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Mood and neural responses to social rejection do not seem to be altered in resilient adolescents with a history of adversity. Development and Psychopathology. ISSN 0954-5794. 32(2), s. 411–423. doi: 10.1017/S0954579419000178.
 • Moreno-López, Laura; Ioannidis, Konstantinos; Askelund, Adrian Dahl; Smith, Alicia J.; Schueler, Katja & van Harmelen, Anne-Laura (2019). The Resilient Emotional Brain: A Scoping Review of the Medial Prefrontal Cortex and Limbic Structure and Function in Resilient Adults With a History of Childhood Maltreatment. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. ISSN 2451-9022. 5(4), s. 392–402. doi: 10.1016/j.bpsc.2019.12.008.
 • Askelund, Adrian Dahl; Schweizer, Susanne; Goodyer, Ian M. & van Harmelen, Anne-Laura (2019). Positive memory specificity is associated with reduced vulnerability to depression. Nature Human Behaviour. ISSN 2397-3374. 3(3), s. 265–273. doi: 10.1038/s41562-018-0504-3.
 • Blakey, Robert; Askelund, Adrian D.; Boccanera, Matilde; Immonen, Johanna; Plohl, Nejc & Popham, Cassandra [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Communicating the neuroscience of psychopathy and its influence on moral behavior: Protocol of two experimental studies. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00294.

Se alle arbeider i Cristin

 • Askelund, Adrian Dahl; Hegemann, Laura; Corfield, Elizabeth Claire; Ask, Helga; Ystrøm, Eivind & Havdahl, Alexandra [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The genomics of psychiatric symptom differentiation in early life.
 • Hegemann, Laura; Askeland, Ragna Bugge; Elizabeth, Corfield C.; Askelund, Adrian Dahl; Hannigan, Laurie John & Havdahl, Alexandra (2022). Exploring shared genetic liability across early neurodevelopmental delays and atypicalities in the general population.
 • Hannigan, Laurie John; Hegemann, Laura; Wootton, Robyn; Askelund, Adrian Dahl & Havdahl, Alexandra (2021). A framework to improve polygenic questions and strengthen inferences in psychiatric genetic epidemiology .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2020 08:00 - Sist endret 4. des. 2020 09:45