Ingvild Haugen

Ph.d.-kandidat

Stipendiat i forskningsprosjektet Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni. Mange mennesker med psykoselidelser strever også med kognitive vansker og eksekutive funksjoner har særlig sterk sammenheng med hverdagsfunksjon. Vi undersøker om Goal Management Training er en aktuell intervensjon for pasientgruppen.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet finansieres gjennom ph.d-stipend fra Helse Sør-Øst, samt forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo.  Fekjær psykiatriske senter har samarbeidet om rekrutteringen av deltakere. 

Akademiske interesser

Interesser inkluderer behandling av alvorlig psykisk lidelse og et særskilt fokus på kognitiv trening. 

Bakgrunn

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo 2016. Har en todelt stilling ved Sykehuset Innlandet som stipendiat og psykolog ved psykosepost.

Forskningsteam

Prosjektleder og hovedveileder er professor Merete Glenne Øie. Bi-veiledere er Elisabeth Haug (ph.d) and førsteamanuensis II Jan Stubberud. Samarbeidspartnere inkluderer førsteamanuensis Torill Ueland ved NORMENT. Internasjonale samarbeidspartnere er blant annet professor Brian Levine, Rotman Research Institute, Baycrest Health Sciences.

Emneord: Psychotic Disorders, Cognition, Executive function

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Haugen, Ingvild; Haug, Elisabeth; Stubberud, Jan Egil; Ueland, Torill & Øie, Merete Glenne (2018). Goal Management Training of executive functions for patients with schizophrenia or high risk of schizophrenia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2020 14:57 - Sist endret 16. mai 2020 19:47