Ingrid Nesdal Fossum

Ph.d.-kandidat
Bilde av Ingrid Nesdal Fossum
English version of this page
Mobiltelefon 915 73 461
Brukernavn
Besøksadresse Lillehammer sykehus

Om prosjektet

Jeg jobber som stipendiat ved BUP Lillehammer, tilknyttet forskningsprosjektet "The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up Study (LINEUP)". LINEUP er en 10-års oppfølgingsstudie av barna med ADHD, autismespekterforstyrrelse eller Tourettes syndrom som deltok i prosjektet «Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og ungdom med nevropsykiatriske lidelser» ved Sykehuset Innlandet (2009 - 2015). Vi kartlegger kognitive ferdigheter, mental helse, daglig fungering og livskvalitet hos deltagerne som nå er blitt unge voksne.

Min doktorgrad vil fokusere på utvikling av kognisjon og eksekutiv funksjon i disse kliniske gruppene. Eksekutiv funksjon er en samlebetegnelse for ferdigheter vi bruker til målrettet problemløsning, slik som impulskontroll, oppmerksomhetsstyring og fleksibilitet. Disse ferdighetene undersøker vi med nevropsykologiske tester og rapportering om hverdagslig fungering.

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet. Erik Winther Skogli ved Sykehuset Innlandet er prosjektleder og hovedveileder. Per Normann Andersen ved Høgskolen i Innlandet og Merete Øie ved Psykologisk Institutt, UiO, er biveiledere. Prosjektet har også fått midler fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) til å gjennomføre datainnsamlingen.

Bakgrunn

  • Cand. psychol fra Universitetet i Bergen, 2010-2016
  • PP-tjenesten i Ås kommune, 2016-2018

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 10. mars 2020 13:47 - Sist endret 5. juni 2020 09:46