Ida Maria Henriksen Borgen

Ph.D- kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF og Personskadeforbundet. Prosjektet har tittelen "traumatisk hjerneskade - behov og behandlingsmuligheter i senfase". Studien er en randomisert kontrollert studie med hensikt å undersøke effekten av målrettet hjemmebasert rehabilitering som gjennomføres i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter traumatiske hjerneskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Akademiske interesser

Ervervet hjerneskade

Kognitiv svikt som følge av sykdom i nervesystemet

Bakgrunn

Cand. Psychol. fra Universitetet i Bergen.

Forskningsteam

Rehabilitering etter traumer

CHARM 

Publikasjoner

Borgen, I. M. H., Løvstad, M., Andelic, N., Hauger, S., Sigurdardottir, S., Søberg, H. L., ... & Winter, L. (2020). Traumatic brain injury—needs and treatment options in the chronic phase: Study protocol for a randomized controlled community-based intervention. Trials21, 1-14.

Borgen, I. M. H., Løvstad, M., Røe, C., Forslund, M. V., Hauger, S. L., Sigurdardottir, S., ... & Kleffelgård, I. (2020). Needs and treatment options in chronic traumatic brain injury: a feasibility trial of a community-based intervention. Cogent Medicine7(1), 1731222.

  • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe; Dawes, Helen & Majdan, Marek [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2021). Unmet Rehabilitation Needs after Traumatic Brain Injury across Europe: Results from the CENTER-TBI Study. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. doi: 10.3390/jcm10051035.
  • Borgen, Ida Maria Henriksen; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe & Dawes, Helen [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Care transitions in the first 6 months following traumatic brain injury: Lessons from the CENTER-TBI study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. ISSN 1877-0657. 64(6). doi: 10.1016/j.rehab.2020.10.009. Fulltekst i vitenarkiv
  • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Zeldovich, Marina; Løvstad, Marianne & Løke, Daniel [Vis alle 49 forfattere av denne artikkelen] (2020). Frequency of fatigue and its changes in the first 6 months after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study . Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 268. doi: 10.1007/s00415-020-10022-2. Fulltekst i vitenarkiv
  • Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Hauger, Solveig; Sigurdardottir, Solrun & Søberg, Helene L. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Traumatic brain injury-needs and treatment options in the chronic phase: Study protocol for a randomized controlled community-based intervention. Trials. ISSN 1745-6215. 21(1). doi: 10.1186/s13063-020-4195-5. Fulltekst i vitenarkiv
  • Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Røe, Cecilie; Forslund, Marit Vindal; Hauger, Solveig & Sigurdardottir, Solrun [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Needs and treatment options in chronic traumatic brain injury: A feasibility trial of a community-based intervention. Cogent Medicine. ISSN 2331-205X. 7(1). doi: 10.1080/2331205X.2020.1731222.
  • Hammar, Åsa; Semkovska, Maria; Borgen, Ida Maria Henriksen; Myklebost, Sunniva Brurok; Ronold, Eivind Haga & Sveen, Thea [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). A pilot study of cognitive remediation in remitted major depressive disorder patients. Applied neuropsychology: Adult. ISSN 2327-9095. s. 1–11. doi: 10.1080/23279095.2020.1726919. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Holthe, Ingvil Laberg; Rohrer-Baumgartner, Nina; Svendsen, Edel Jannecke; Strand-Saugnes, Anine; Hauger, Solveig Lægreid & Forslund, Marit Vindal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Treating Chronic Symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury Through a Telehealth Intervention: A Feasibility Study of the Child in Context Intervention (CICI) .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2020 10:32 - Sist endret 10. juni 2020 13:53