Ida Maria Henriksen Borgen

Ph.D- kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF og Personskadeforbundet. Prosjektet har tittelen "traumatisk hjerneskade - behov og behandlingsmuligheter i senfase". Studien er en randomisert kontrollert studie med hensikt å undersøke effekten av målrettet hjemmebasert rehabilitering som gjennomføres i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter traumatiske hjerneskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Akademiske interesser

Ervervet hjerneskade

Kognitiv svikt som følge av sykdom i nervesystemet

Bakgrunn

Cand. Psychol. fra Universitetet i Bergen.

Forskningsteam

Rehabilitering etter traumer

CHARM 

Publikasjoner

  • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Zeldovich, Marina; Løvstad, Marianne; Løke, Daniel; Borgen, Ida Maria Henriksen; Voormolen, Daphne; Howe, Emilie; DAHL, HILDE MARGRETE; von Steinbuechel, Nicole; Helseth, Eirik; Røise, Olav; Frisvold, Shirin; Anke, Audny; Skandsen, Toril & Vik, Anne (2020). Frequency of fatigue and its changes in the first 6 months after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study. Journal of Neurology.  ISSN 0340-5354. . doi: 10.1007/s00415-020-10022-2

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2020 10:32 - Sist endret 10. juni 2020 13:53