Ida Maria Henriksen Borgen

Ph.D- kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF og Personskadeforbundet. Prosjektet har tittelen "traumatisk hjerneskade - behov og behandlingsmuligheter i senfase". Studien er en randomisert kontrollert studie med hensikt å undersøke effekten av målrettet hjemmebasert rehabilitering som gjennomføres i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter traumatiske hjerneskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

Akademiske interesser

Ervervet hjerneskade

Kognitiv svikt som følge av sykdom i nervesystemet

Bakgrunn

Cand. Psychol. fra Universitetet i Bergen.

Forskningsteam

Rehabilitering etter traumer

CHARM 

Publikasjoner

 • Hauger, Solveig Lægreid; Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Lu, Juan; Forslund, Marit Vindal & Kleffelgård, Ingerid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Community-Based Interventions after Acquired Brain Injury - A Systematic Review of Intervention Types and Their Effectiveness. The journal of head trauma rehabilitation. ISSN 0885-9701. 37(5), s. E355–E369. doi: 10.1097/HTR.0000000000000765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holthe, Ingvil Laberg; Rohrer-Baumgartner, Nina; Svendsen, Edel Jannecke; Hauger, Solveig Lægreid; Forslund, Marit Vindal & Borgen, Ida Maria Henriksen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Feasibility and Acceptability of a Complex Telerehabilitation Intervention for Pediatric Acquired Brain Injury: The Child in Context Intervention (CICI). Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 11(9). doi: 10.3390/jcm11092564.
 • Borgen, Ida Maria Henriksen; Hauger, Solveig Lægreid; Forslund, Marit Vindal; Kleffelgård, Ingerid; Brunborg, Cathrine & Andelic, Nada [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Goal Attainment in an Individually Tailored and Home-Based Intervention in the Chronic Phase after Traumatic Brain Injury. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 11(4), s. 1–17. doi: 10.3390/jcm11040958. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rohrer-Baumgartner, Nina; Holthe, Ingvil Laberg; Svendsen, Edel Jannecke; Røe, Cecilie; Egeland, Jens & Borgen, Ida Maria Henriksen [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2022). Rehabilitation for children with chronic acquired brain injury in the Child in Context Intervention (CICI) study: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 23. doi: 10.1186/s13063-022-06048-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Ida Maria Henriksen; Kleffelgård, Ingerid; Hauger, Solveig Lægreid; Forslund, Marit Vindal; Søberg, Helene L. & Andelic, Nada [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Patient-Reported Problem Areas in Chronic Traumatic Brain Injury. The journal of head trauma rehabilitation. ISSN 0885-9701. 37(5). doi: 10.1097/HTR.0000000000000744. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe; Dawes, Helen & Majdan, Marek [Vis alle 56 forfattere av denne artikkelen] (2021). Unmet Rehabilitation Needs after Traumatic Brain Injury across Europe: Results from the CENTER-TBI Study. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 10(5). doi: 10.3390/jcm10051035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Ida Maria Henriksen; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe & Dawes, Helen [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Care transitions in the first 6 months following traumatic brain injury: Lessons from the CENTER-TBI study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. ISSN 1877-0657. 64(6). doi: 10.1016/j.rehab.2020.10.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Røe, Cecilie; Forslund, Marit Vindal; Hauger, Solveig & Sigurdardottir, Solrun [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Needs and treatment options in chronic traumatic brain injury: A feasibility trial of a community-based intervention. Cogent Medicine. ISSN 2331-205X. 7(1). doi: 10.1080/2331205X.2020.1731222.
 • Hammar, Åsa; Semkovska, Maria; Borgen, Ida Maria Henriksen; Myklebost, Sunniva Brurok; Ronold, Eivind Haga & Sveen, Thea [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). A pilot study of cognitive remediation in remitted major depressive disorder patients. Applied neuropsychology: Adult. ISSN 2327-9095. s. 1–11. doi: 10.1080/23279095.2020.1726919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Hauger, Solveig; Sigurdardottir, Solrun & Søberg, Helene L. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Traumatic brain injury-needs and treatment options in the chronic phase: Study protocol for a randomized controlled community-based intervention. Trials. ISSN 1745-6215. 21(1). doi: 10.1186/s13063-020-4195-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Zeldovich, Marina; Løvstad, Marianne & Løke, Daniel [Vis alle 49 forfattere av denne artikkelen] (2020). Frequency of fatigue and its changes in the first 6 months after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study . Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 268. doi: 10.1007/s00415-020-10022-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Holthe, Ingvil Laberg; Rohrer-Baumgartner, Nina; Svendsen, Edel Jannecke; Strand-Saugnes, Anine; Hauger, Solveig Lægreid & Forslund, Marit Vindal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Treating Chronic Symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury Through a Telehealth Intervention: A Feasibility Study of the Child in Context Intervention (CICI) .
 • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Zeldovich, Marina; Løvstad, Marianne & Løke, Daniel [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2020). Correction to: Frequency of fatigue and its changes in the first 6 months after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study (Journal of Neurology, (2020), 10.1007/s00415-020-10022-2). Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 268, s. 74–76. doi: 10.1007/s00415-020-10174-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2020 10:32 - Sist endret 10. juni 2020 13:53