Elisabeth Christie Ørke

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ansatt ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus

Studien er støttet med kr. 400 000,- fra Helsedirektoratet

Akademiske interesser

Erstatte myter og antakelser med empirisk kunnskap om kvinner utsatt for vold i flere parforhold

Bakgrunn

Arbeid

 • Fra 2017: Ansatt som stipendiat ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus
 • Før 2017: Utarbeidet kursprogram for kvinner som ønsker å unngå nye voldelige parforhold: «Fra partnervold til partnervalg»
 • Klinisk arbeid med voldsutsatte kvinner, personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengige
 • Veiledning, undervisning, fagstillinger

Utdannelse

Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi, sertifisert veileder i kognitiv terapi, EMDR-terapeut

Forskningsteam

 • Hovedveileder: Solveig Karin Bø Vatnar, Professor, PhD, Høgskolen i Molde/Oslo Universitetssykehus
 • Biveileder: Pål Ulleberg, førsteamanuensis, Psykologisk institutt
 • Medforfattere: Solveig Karin Bø Vatnar
 • Stål Bjørkly Professor, PhD, Høgskolen i Molde/Oslo Universitetssykehus
 • Mariana Dufort, PhD, Karolinska institutet
Emneord: intimate partner violence (IPV), revictimization, multiple relationships, risk factors

Publikasjoner

 • Ørke, Elisabeth Christie; Bjørkly, Stål & Vatnar, Solveig Karin Bø (2020). IPV characteristics, childhood violence, and adversities as risk factors for being victimized in multiple IPV relationships. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605. . doi: 10.1177/0886260520933037 Vis sammendrag
 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2018). Risk for revictimization of intimate partner violence by multiple partners : a systematic review. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482.  33(5), s 325- 339 . doi: 10.1007/s10896-018-9952-9 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2019). A comparison of women with one or multiple IPV relationships regarding previous domestic violence.
 • Ørke, Elisabeth Christie; Vatnar, Solveig Karin Bø & Bjørkly, Stål (2019). Risk of intimate partner violence by multiple partners : what do we know so far?. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mars 2020 14:32 - Sist endret 25. mai 2020 12:21

Prosjekter

 • Risk for revictimization of intimate partner violence by multiple partners: A case control study.