Christoffer Hatlestad-Hall

Ph.d.-kandidat
Bilde av Christoffer  Hatlestad-Hall
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål sykehus bygg 34

Jeg er ansatt som stipendiat ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), der jeg forsker på hjernenettverk og kognitiv helse hos pasienter med fokal epilepsi.

Med min bakgrunn som psykolog, er jeg opptatt av de kognitive følgende av nevrologisk sykdom, og hvordan vi kan vurdere risikoen for at en pasient utvikler vansker. Mitt bidrag faller i overgangen mellom funksjonelle hjernemålinger og kognitiv funksjon; er det en sammenheng mellom organiseringen av hjernenettverk og klinisk nevropsykologisk informasjon?

Hovedinteressen min er anvendelse av moderne EEG-metodikk i kliniske populasjoner. Jeg jobber blant annet med kildeestimering av EEG-signaler via MR-baserte anatomisk realistiske volumkonduksjonsmodeller, funksjonell konnektivitet og nettverksanalyse i grafteorirammeverket. Jeg jobber også med mer klassiske EEG-metoder, som "event-related potentials" (ERP).

Finansiering og samarbeid

  • Ansatt ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, gjennom ekstern finansiering fra Helse Sør-Øst.
  • Primær forskningstilknytning: Cognitve Health Research group (CoHR).
  • Samarbeid med elektrofysiologiske miljøer ved Psykologisk institutt og NORMENT.

Akademiske interesser

  • Kognitiv helse i epilepsi.
  • Elektroencefalografiske (EEG) metoder: Kildeestimering, funksjonell konnektivitet, nettverksanalyse (grafteori), ERP.
  • Nevropsykologisk metode.

Bakgrunn

2012-2017: Cand. psychol., Universitetet i Oslo.

Emneord: EEG, Nevrovitenskap, Nevropsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Granerud, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2021). Updated Results on the Project “N400 in Participants with High Function Autism.
  • Granerud, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2021). Equivalence Class Formation, N400 and Autism Spectrum.
  • Granerud, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2020). N400 Compared Between Adults With and Without High Functioning Autism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2020 14:50 - Sist endret 11. mai 2020 16:00