Bjørn Ole Ingulfsvann Hagen

Ph.d.-kandidat

Jeg er stipendiat ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og gjennomfører for tiden et doktorgradsprosjekt som ser på kognitiv rehabilitering ved depresjon. I prosjektet ser vi på hvordan depresjon påvirker kognitive funksjoner, slik som konsentrasjon, hukommelse og eksekutive funksjoner. Prosjektet undersøker også effekten av ulike tilnærminger til gjenopptrening av kognitive funksjoner hos personer med depresjon som opplever at disse har blitt svekket.

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst og forskningsfondet ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

Akademiske interesser

  • Kognitiv rehabilitering
  • Klinisk nevropsykologi

Bakgrunn

  • 2012-2017 Cand. psychol. Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Forskningsteam

Hovedveileder: Jan Stubberud

Biveileder: Nils Inge Landrø

Biveileder: Bjørn Lau

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Ingulfsvann Hagen, Bjørn & Stubberud, Jan Egil (2021). Depresjon - konsentrer deg om konsentrasjon, og husk hukommelse . Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
  • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Landrø, Nils Inge; Lau, Bjørn & Stubberud, Jan (2020). Normal auditory attention performance in a depression sample with self-reported attentional difficulties.
  • Hagen, Bjørn Ole Ingulfsvann; Lau, Bjørn; Landrø, Nils Inge; Joormann, Jutta & Stubberud, Jan (2019). Goal Management Training of executive functions in depression: Preliminary results from a randomized controlled trial.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2020 14:32 - Sist endret 15. apr. 2020 13:43