Arvid Nikolai Kildahl

Ph.d.-kandidat

PhD-prosjekt

Jeg er PhD-student ved Psykologisk institutt, men arbeider til daglig i Oslo universitetssykehus. Der er jeg tilknyttet to nasjonale kompetansetjenester:

I tillegg jobber jeg 50% i klinikk som psykologspesialist ved poliklinikken ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus.

Finansiering av prosjektet

Prosjektet er finansiert av Oslo universitetssykehus.

Bakgrunn for prosjektet

Jeg har arbeidet med psykisk helse hos personer med utviklingshemming og/eller autisme i mange år. PhD-prosjektet mitt ble til som en konsekvens av et problem vi ofte støtte på i klinikken:

 • Hvordan skal vi oppdage traumer og overgrep når mennesker selv kanskje ikke får til å fortelle om det?
 • Og når vi vet at de har opplevd noe vondt - hvordan skal vi forstå om de har tatt skade av det?

Prosjektets formål

Prosjektet handler om å oppdage og vurdere post-traumatisk stresslidelse og andre traumerelaterte symptomer hos voksne som har både autisme og utviklingshemming: "Identification of post-traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability".

Veiledere

Prosjektet veiledes av PhD/psykologspesialist Sissel Berge Helverschou og førsteamanuensis Hanne Weie Oddli.

Akademiske interesser

Psykisk helse hos personer med utviklingshemming og/eller autisme, både forståelse, utredning og behandling. Jeg har en sterk interesse for klinikknær forskning, gjerne som tar utgangspunkt i kunnskap og innsikt som oppstår i møtet mellom fagperson og pasient/klient.

Bakgrunn

Yrkeserfaring

 • 2014-> Psykolog/psykologspesialist, Regional seksjon psykiatri,  utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus
 • 2012-2013 Psykolog, seksjon barnehabilitering, Akershus universitetssykehus
 • 2011-2012 Psykolog, DPS Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus
 • 2009-2011 Psykolog, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus

Utdanning

 • 2014 Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • 2009 Cand. psychol., Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Helverschou, Sissel Berge; Kildahl, Arvid Nikolai & Ludvigsen, Linn Beate (2019). The AUP multi-centre study; a clinical study on Autism, Intellectual disability and Psychiatric disorders; Outcome, diagnostic Challenges and environmental factors..
 • Kildahl, Arvid Nikolai; Berg, Lars Krogh; Nilsen, Anne Lise Enger; Bjørgo, Kathrine; Rødningen, Olaug Kristin & Helverschou, Sissel Berge (2019). Psychiatric assessment in Phelan-McDermid Syndrome (22q13 deletion syndrome.
 • Kildahl, Arvid Nikolai (2017). Psychiatric Assessment in ASD/ID: A Case Study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. mars 2020 10:41 - Sist endret 14. apr. 2020 14:17