sofieew

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Har du spørsmål om studiene dine?

 • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info

 • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

Arbeidsområder

Jobber som studieadministrativ koordinator for masterne i psykologi på Psykologisk institutt.

Ansvarlig for:

 • Veiledning på masteroppgaven

 • Kontaktpunkt i administrasjonen for PU (sammen med Ingalill Herstad)

 • Undervisningsplanlegging av masteremner

 • Opptak til masterprogrammet

 • Emnepåmelding på masterprogrammet

 • Utveksling på masterprogrammet (sammen med Ingalill Herstad og Jostein P. E. Koløen)

 • Revideringsarbeidet på masterprogrammet

Bakgrunn

 • 2019/2020: Studiekonsulent ved Sosialantropologisk institutt, UiO

 • 2019: Master i europeiske språk: Tysk, UiO

Emneord: Studieadministrasjon, veiledning, Undervisningsplanlegging, Opptak master, Utveksling, Internasjonalisering
Publisert 14. jan. 2021 08:30 - Sist endret 7. des. 2021 13:08