Joakim Dyrnes

Kontorsjef - Psykologisk institutt
Bilde av Joakim Dyrnes
English version of this page
Telefon +47 22855246
Mobiltelefon +4741698395 41698395
Rom N01-10
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsoppgaver

Kontorsjefen har det overordnede ansvar for alle funksjoner som er tillagt administrasjonen, og skal

  • forberede saker som skal behandles i styre inkludert: årsplan, årsrapport, budsjett og forslag til fordeling av budsjett,

  • i samarbeid med instituttleder følge opp vedtak fattet ved enheten,

  • sammen med instituttleder ivareta arbeidsgiverfunksjonen,utarbeide reviderte budsjettforslag og følge opp budsjett sammen med økonomiansvarlig

Kontorsjefen skal også ha kontakt med studentorganisasjoner og organisasjonsutvikling ved enheten, være sekretær i instituttstyret og har personalansvar for de ansatte i administrasjonen

Bakgrunn

  • Master i sosiologi, UiO 2007

Emneord: Kontorsjef
Publisert 26. aug. 2014 10:12 - Sist endret 13. jan. 2020 10:05