Joakim Dyrnes

Kontorsjef - Stab - PSI
Bilde av Joakim Dyrnes
English version of this page
Telefon +47 22855246
Mobiltelefon +47 41698395
Rom N01-10
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Arbeidsoppgaver

Kontorsjefen har det overordnede ansvar for alle funksjoner som er tillagt administrasjonen, og skal

  • forberede saker som skal behandles i styre inkludert: årsplan, årsrapport, budsjett og forslag til fordeling av budsjett,

  • i samarbeid med instituttleder følge opp vedtak fattet ved enheten,

  • sammen med instituttleder ivareta arbeidsgiverfunksjonen,utarbeide reviderte budsjettforslag og følge opp budsjett sammen med økonomiansvarlig

Kontorsjefen skal også ha kontakt med studentorganisasjoner og organisasjonsutvikling ved enheten, være sekretær i instituttstyret og har personalansvar for de ansatte i administrasjonen

Bakgrunn

  • Master i sosiologi, UiO 2007

Emneord: Kontorsjef
Publisert 14. juni 2021 09:44 - Sist endret 14. juni 2021 09:44