Hilde Edvardsen

Klinikksekretær - Stab - PSI
Telefon +47 22844022
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Klinikksekretær for internklinikken på profesjonsstudiet i psykologi 11.-12. semester:

  • Oppfølging av retningslinjer og rutiner på klinikken

  • Administrativt ansvar for elektronisk pasientjournal

  • Saksbehandler for avviksmeldinger til klinikken

  • Planlegging av undervisningsklinikk (STAFF)

  • Ansvar for at klinikklokalene er i forskriftsmessig stand

Emneord: praksis og klinisk ferdighetstrening
Publisert 10. feb. 2021 13:41 - Sist endret 31. aug. 2022 16:16