Caroline Hals

Seniorkonsulent - Psykologisk institutt
Bilde av Caroline Hals
English version of this page
Telefon +47-22858064
Rom N01-15
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Psykologisk institutt Forskningsveien 3 A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Har du spørsmål om studiene dine?

  • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info
  • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

Arbeidsoppgaver på UiO:

Faglig ansvarlig for eBilag. 
Ved spørsmål angående eBilag send e-post til e-bilag-hjelp@admin.uio.no


Arbeidsoppgaver på Psykologisk institutt:


Studiekonsulent for profesjonsstudiets 7.-12. semester. Dette innebærer:

  • Ansvar for studieplaner, orienteringsmøter og nettinformasjon om innholdet i programmet og emnene i programmet

  • Hovedoppgaven inkl. hjelp til å finne veileder

  • Ansvar for utdanningsplaner for studenter på profesjonsprogrammet

  • Saksbehandler for søknader om fritak for emner på profesjonsprogrammet

  • Saksbehandler for søknad om permisjon fra profesjonsprogrammet

  • Undervisningsplanlegging

  • Studieveiledning

Bakgrunn

  • Mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo
Emneord: Studiekonsulent profesjon, Studieadministrasjon
Publisert 2. okt. 2014 11:15 - Sist endret 14. mai 2019 10:54