Referat fra tidligere år

Tidligere innkallinger og protokoller ligger i venstremenyen.

Før 2016

Før 2016 hadde instituttet ett programråd for bachelor- og masterprogrammet samt ett programråd for profesjonsprogrammet.

Programrådene bestod av medlemmer som avspeilet de fagmiljøene som deltok i programmet. Studentene var representert med to medlemmer i hvert av programrådene. Rådene hadde 5-6 møter per år.

Publisert 18. okt. 2010 14:22 - Sist endret 12. jan. 2017 13:16