Karriereutvikling ved Psykologisk institutt

Drømmer du om å gjøre karriere som forsker? Ved Psykologisk institutt har vi et aktivt og innovativt forskningsmiljø som er helt i forskningsfronten. Her kan du lese om hvordan du kan gjøre forskerkarriere hos oss.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hud.

Psykologisk Institutt ønsker å legge til rette for fremtidige karrieremuligheter for stipendiater, postdoktorer og førsteamanuenser ved Instituttet. Vi følger UiOs personalpolitikk som pålegger den enkelte leder aktiv oppfølging av sine medarbeidere, blant annet ved å sikre den enkeltes mulighet til utvikling i jobben.

Langsiktige mål for karriereutvikling

Ved å legge til rette for en bred karriereutvikling og karriereutviklingspolitikk, har Psykologisk Institutt som mål å:

Gi personer i rekrutteringsstillinger god karriereutvikling som vil gi et best mulig grunnlag for videre karrieremuligheter. Tilby tiltak som bidrar til en positiv og vellykket opplevelse  (styrke forskning, utdanning og innovasjon).