I media - Side 7

Publisert 22. okt. 2018 08:45

Med programmet Jeg mot meg skal Peder Kjøs drive folkeopplysning ved å vise noe så følelsessentrert som psykoterapi uten at det blir underholdning. Det er mildt sagt krevende.

Publisert 17. okt. 2018 09:17

Det er uhørt at 53 personer i Norge er diagnostisert som psykisk utviklingshemmede uten å ha vært utredet. Det sier leder i Norsk nevropsykologisk forening, Jens Egeland. VG avslørte saken om to brødre som ble diagnostisert som psykisk utviklingshemmede uten utredning og uten at de en gang fikk beskjed om det. At det er flere tilfeller er alvorlig, sier Egeland.

Publisert 15. okt. 2018 12:07

I forrige uke fortalte Ekko om ny, norsk forskning som viser at unge med schizofreni kan bli helt friske. Hva tenker Benjamin Solvang om det? Han er en av dem som har jobbet med å avmystifisere hele sykdommen og som føler seg nesten frisk, men tør ikke si det helt ennå.

Publisert 11. okt. 2018 13:08

De aktive er vinnerne. Hva er det som former personligheten vår? Forsker har undersøkt barn fra de er 18 måneder til de fyller 18 år. Barna som klarer seg best som voksne er de som er svært aktive.

Publisert 28. sep. 2018 11:02

Valgene vi tar hver eneste dag, peker ut retninger og lager mønstre i livet vårt. Kan vi være trygge på at vi tar de riktige valgene?

Publisert 13. sep. 2018 16:05

Hvor farlig er egentlig sukker? Programleder Andreas Wahl undersøker forskningen som ligger bak alle påstandene om sukkerets farer.

Publisert 6. sep. 2018 08:45

Dette er det andre av to temanummer om psykoanalysen i vår samtid. Vi ønsker som gjesteredaktører å vise hvordan psykoanalysen tilbyr et perspektiv på mennesket som inkluderer personlighets­ut­vik­ling, patologiforståelse og en behandlingsmodell. Vi ønsker å vise psykoanalysen som en levende fagtradisjon der ulike psykoanalytiske retninger kan være i diskusjon og konflikt, og der psykoanalytisk teori og forsk­ning kan være i dialog med andre fagområder.

Publisert 24. aug. 2018 13:00

Ekko skal snakke om alle følelsene våre gjennom fire episoder. De begynner med at vi har 12 grunnfølelser og bare tre av dem er gode, men kanskje det holder? De er også innom den smertefulle følelsen av tap og fiendtlighet, samt selvhevdelse og verdiløshet, og hva er det egentlig vi kjenner når vi føler avsky?