I media - Side 2

Publisert 1. apr. 2022 15:17

Selv barn ned i fireårsalderen kan bidra med pålitelig informasjon i en rettssak. Men det forutsetter at vi snakker med dem på riktig måte, sier psykologspesialist og sakkyndig Annika Melinder.

Publisert 24. mars 2022 10:38

Spedbarnets intelligens kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter, og er bestemt av karakteristiske hjerneprosesser, skriver Lars Smith.

Publisert 22. mars 2022 10:10

Silje Endresen Reme, professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, konstaterer at jobb og arbeid har stor betydning for både psykisk og fysisk helse.

Publisert 18. mars 2022 08:30

Velkommen Tine Jensen! Du er professor i psykologi og du har lang erfaring med traumebehandling. Hva er det flyktningene som nå kommer fra Ukraina har behov for?

Publisert 1. mars 2022 16:29

Wenn wir tief von einer zwischenmenschlichen Situation ergriffen sind, rührt uns das zu Tränen. Über ein nur anfänglich erforschtes Gefühl, das Menschen vereint und was das mit Katzenvideos zu tun hat.

Publisert 1. mars 2022 15:37

Two-hundred and thirty-six WISC-V protocols from children assessed in the Child Psychiatric Clinic of Vestfold Hospital Trust took part in the study. We analyzed four issues known either to be specifically important or to be problematic in previous Wechsler adaptions. The first issue relates to whether the items on the translated verbal tests show the expected decreasing frequency of correct answers. Second, we check for invariance of the five-factor structure across age and gender groups. Third, we assess whether the new visual span test varies sufficiently from digit span to defend having two span tests. Fourth, we report the Cronbach’s alpha levels in the clinical sample and check for possible verbal items decreasing reliability. The analyses showed small insufficiencies, and thus we conclude that the test also maintains the necessary psychometric capacity in a clinical sample.

Publisert 1. mars 2022 13:57

Hele livet har Amondi blitt tatt i håret. Håret ble flettet da andre barn satte ting i afroen hennes. Hvorfor tar folk i krøller og i afrohår?

Publisert 1. mars 2022 13:07

Skam kan oppleves så sterkt at det ligner et hjerteinfarkt. Tidligere Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (49) har følt det på kroppen.

Publisert 28. feb. 2022 18:24

Do you have trouble not pondering about your workday, about interactions with clients and colleagues, the unfinished tasks you left behind, or the many meetings waiting for you tomorrow? Do you feel distracted by these thoughts and fear (or experience) that they impact how you interact with your spouse or children at home?

Publisert 17. feb. 2022 08:15

Yngre er mye flinkere til å sortere bort informasjon som ikke er relevant for det de holder på med akkurat nå. En eldre hjerne er dårligere til det. Men den har andre fordeler.