I media - Side 2

Publisert 17. des. 2020 11:10

Har samfunnet vårt blitt mer jeg og mindre vi? I koronakrisen er vi på mange måter mer alene, fordi møteplasser er borte. Men kanskje finner vi også mer sammen. Kanskje er de som allerede hadde noen, enda mer sammen, mens de ensomme bare ble enda mer ensomme. Hvor ensomme er vi i Norge, og hva kan styrke fellesskapene våre? . Og når vi har så mange muligheter og så stor frihet, står vi også da litt mer alene til ansvar for valgene vi tar og resultatene av dem? Betyr det egentlig at vi er friere, eller ensommere, eller kanskje begge deler?

Publisert 15. des. 2020 13:31

Ungdomshjernen har inntil nylig vært upløyd vitenskapelig mark. Man trodde at hjernen gikk igjennom stor utvikling i barnealder, mens hjernen til ungdommen ble oppfattet som en tilnærmet ferdig voksenhjerne. Sånn vet vi nå at det ikke er. Hva vet vi om ungdomshjernen, og hva håper vi å finne ut av? Hvorfor utøver noen ungdommer risikoatferd, og hvordan styres ungdom av følelser og belønning? Paidos har truffet Christian K. Tamnes, som forsker på nevrokognitiv utvikling hos barn og ungdom.

Publisert 2. des. 2020 08:30

Vi kjenner på savnet. Føler det på kroppen. Halvfulle teatersaler og konsertsaler, fotballstadioner og familielangbord er ikke det samme. Hva er det vi savner?

Publisert 16. nov. 2020 08:30

Kristine hadde så alvorlige hodesmerter at hun flere ganger ble innlagt på sykehus med mistanke om slag. Til slutt ble hun ufør, og i ni år handlet hverdagen om hodepinen. Så prøvde hun hypnose og hun fant sine tre gullord.