I media - Side 11

Publisert 12. des. 2017 11:27

Forberedelsene til russetiden preger mange ungdommers sosialisering til alkoholbruk. Men det er store forskjeller mellom skolene. Ungdom drikker mindre enn før, men i Oslo er det overraskende store forskjeller mellom øst og vest.

Publisert 5. des. 2017 10:48

Klinisk signifikans er ikke bare nyttig på gruppenivå. Den statistiske tilnærmingen kan også brukes for å se på endring i enkeltpasienters behandlingsforløp.

Publisert 5. des. 2017 10:37

I dagliglivet ville ingen være fornøyd hvis løfter, avtaler, regler og lover bare ble opprettholdt litt oftere enn tilfeldig. I forskningen som den praktiserende psykolog må støtte seg på, blir derimot også svake sammenhenger veiledende.

Publisert 4. des. 2017 09:38

Har du ikke hørt om rampenissen, sier du. Kanskje ikke så rart, for det er et fenomen som kommer fra USA, og som nå holder på å etablere seg her i Norge. Rampenissen er en liten alv, som gjør rampestreker, men som også ser alt, og sladrer til nissen om du har vært snill eller ikke.

Publisert 24. nov. 2017 08:30

Psykologistudenter mener plassmangelen på Harald Schjelderups hus hindrer kollokvievirksomhet. Ledelsen sier tilbudet er tilstrekkelig.

Publisert 23. nov. 2017 10:25

 Aktor ville ikke at retten skulle få framlagt sakkyndigrapport i ankebehandlingen, og fikk rettens medhold. Her er barnepsykologens konklusjoner.

Publisert 20. nov. 2017 09:46

Kaoset rundt omorganiseringen i SSB føyer seg inn i en elendig statistikk. 70 % av alle omorganiseringer mislykkes. Hvem sin skyld er det, vrange ansatte eller endringskåte ledere?

Publisert 17. nov. 2017 09:17

Vi finn spor av fylla i korleis hjernen fungerer hjå ein elles frisk og velfungerande del av befolkninga, men som har eit drikkemønster prega av høge promilletoppar og fråhald.

Publisert 8. nov. 2017 09:39

Nesten en tredel av oss vil oppleve angst i større eller mindre grad i løpet av livet. Her er tips til hvordan du kan håndtere den.

Publisert 3. okt. 2017 08:45

Mørketiden er perfekt for å øve seg på å være lykkelig.