Toppe forstår ikke fedre

Senterpartiets forslag til endring i fedrekvoten er å gå baklengs inn i fremtiden.

Les også

Publisert 4. juni 2021 08:45