Når sårbare migranter møter staten

Se rapportlanseringen om hvordan sårbarhetsbegrepet forstås og brukes i regelverket og av beslutningstakere i flyktningesaker.

Publisert 9. nov. 2021 10:49 - Sist endret 9. nov. 2021 10:49