Flere med alvorlige spiseforstyrrelser og økning i ensomhet og angst. Er sosiale medier syndebukken?

Det er nærliggende å anta at manglende fysisk kontakt med jevnaldrende og manglende skole- og fritidstilbud kan bidra til opplevelse av sosial isolasjon og ensomhet blant ungdom.

Les også

Publisert 3. mai 2021 11:53 - Sist endret 3. mai 2021 11:53