Hvordan påvirkes barn av foreldrenes alkoholbruk?

Nye forskningsfunn fra Norge viser at barn kan påvirkes også der foreldre har et mer vanlig drikkemønster, men det bør ses i sammenheng med andre forhold i familien.

Publisert 14. juni 2021 14:59 - Sist endret 14. juni 2021 14:59