− Har kostet mange gravide og barselkvinner dyrt

Hva var evidensgrunnlaget og avveiningene for å begrense fars adgang til å være ved mors side?

Publisert 1. mars 2021 10:14 - Sist endret 1. mars 2021 10:14