Begrepsbruken i psykisk helsevern skaper kunstige skiller mellom friske og syke

Hvis vi skal holde tapt livskvalitet og psykisk sykdom strengt atskilt, faller det store mellomsjiktet av folk med ulike grader av symptomer utenfor.

Les også

Publisert 18. juni 2021 08:45 - Sist endret 18. juni 2021 14:04