2021

Publisert 14. apr. 2021 08:30

Koronapandemien har begrenset nordmenns sosiale liv ganske kraftig i over et år, og selv om vi kanskje har vendt oss til mye innetid og få sosiale møter, er vi mange som ser fram til at vi etter hvert kan begynne å møtes igjen og gradvis leve mer normalt. Men det er også folk blant oss som kanskje ikke har et så veldig stort sosialt nettverk å komme tilbake til og som synes sosialt liv er litt krevende, eller som kanskje har satt pris på et drøyt år med mer tid hjemme, og når samfunnet nå åpnes opp igjen, gjelder det å sørge for at disse gruppene ikke faller utenfor.

Publisert 8. apr. 2021 13:48

Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen, har vi hørt før. For to år siden la Stoltenberg-utvalget, ledet av Camilla Stoltenberg, frem en stor rapport som beskrev nettopp dette. Det ble også sagt at det var for lite kunnskap om hvorfor guttene henger etter i skoleprestasjoner, og som en naturlig følge av det, så er den her nå, en rykende fersk studie, som viser at elever som kommer tidlig i puberteten gjør det bedre på skolen.

Publisert 8. apr. 2021 08:30

Det handler om langt mer enn gode velferdsløsninger, og det er mye du kan gjøre selv. Psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bang Nes avslører hvorfor vi føler oss lykkeligere jo eldre vi blir, og hvordan vi kan bli litt lykkeligere på bare fire uker.

Publisert 12. mars 2021 12:15

Hun opplevde ting mange ville gått til grunne av. Hvorfor tåler noen «alt» og andre «ingenting»?

Publisert 11. mars 2021 17:04

Søsken til barn med alvorlig sykdom har større risiko for å utvikle psykiske helseplager. Likevel finnes ingen systematiske tilbud for søsken som pårørende i helsetjenestene - og det er tilfeldig om søsken får oppfølging.

Publisert 10. mars 2021 11:55

Hovedstadens befolkning har levd under strenge restriksjoner i lang tid. Kristian Lyngstøl bor alene på Oslos østkant, og har levd nærmest isolert i ett år.