En sammensatt tittel hadde vært det eneste riktige

For å tydeliggjøre spesialkompetansen til mastere og klinikere innenfor psykologien, foreslår vi at beskyttelsen av tittelen, endres til «klinisk psykolog». En slik endring vil løse både internasjonale og nasjonale utfordringer.

  • Les innlegget

  • Kilde: Dagens Medisin

  • Forfatter: Studiekonsulent Nicklas P. Viki

Publisert 6. aug. 2020 16:02 - Sist endret 11. nov. 2021 10:19