Vår studie om fødselssmerter er blitt feiltolket

Smertelindring under fødsel fører til dårligere fødselsopplevelse, hevder professor Ellen Blix og medarbeidere i Aftenposten Viten. Som belegg for denne påstanden henviser de til at «ny, norsk studie fant at kvinner hadde hatt intense smerter under fødselen og samtidig hatt en god fødselsopplevelse»-

Les også

Publisert 7. sep. 2020 08:30