Unyansert om gutter og kjønnsforskjeller i skolen

Det stemmer ikke at gutter og jenter presterer likt på nasjonale prøver.

Publisert 14. mai 2019 09:48 - Sist endret 14. mai 2019 09:48