Ikke legg ned et hjelpetiltak som fungerer, NAV!

NAV vil avvikle det eneste tiltaket mot sykefravær som fungerer. I stedet vil de spille skattepengene våre på nye udokumenterte tiltak.

Les også

Publisert 11. juni 2019 12:44 - Sist endret 11. juni 2019 12:44