Psykisk helse som tverrfaglig tema har spilt fallitt

Departementet har oppløst gruppen som arbeidet med å integrere folkehelse og livsmestring.

Les også

Publisert 3. juni 2019 14:54 - Sist endret 3. juni 2019 14:54