Den betingede åpenheten om psykiske lidelser

Utenfor den redigerte medievirkeligheten er anerkjennelse av psykisk sykdom fortsatt et knapphetsgode.

Les også

Publisert 15. okt. 2018 08:30