Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier

Klimaengasjement har en fundamental, affektiv side, og fantasier om bærekraft kan virke tiltrekkende. Med sin vektlegging av ubevisste fantasier kan psykoanalysen gi et verdifullt bidrag til forståelsen av grønn ideologi.

Les også

Publisert 5. juni 2018 08:45