Kjønnsrolleforventingar alle taper på

I debatten mellom Pål Kraft og Øystein Gullvåg Holter vert høvesvis biologiske og diskriminerande forhold trekt fram for å forklare kjønnsforskjellar i arbeidslivet. Begge fell for einsidig vinkling av kjønnsforskjellar, og det er difor nødvendig for debatten å trekke inn biososiale forhold.

Publisert 14. des. 2018 09:59 - Sist endret 14. des. 2018 09:59