I strid med forsvarlig pasientbehandling

De norske psykologistudentene fra Ungarn tilfredsstiller ikke kravene til å behandle pasienter i Norge.

Les også

Publisert 14. mars 2018 10:32 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10