Enkle hjernetester avslører tidlig Alzheimers

Svarene på disse prøvene kan gi en indikasjon på om de utsatte områdene i hjernen har nedsatt funksjon.

Publisert 26. nov. 2018 14:13 - Sist endret 3. mars 2020 14:21