Forskning på barns utvikling skaper etiske dilemmaer

I hvor tidlig alder er det riktig å peke ut «tapere» og «vinnere» når forskningen kan påvise risikogruppene allerede i treårsalderen?

Publisert 30. aug. 2017 11:39 - Sist endret 30. aug. 2017 11:39