2017 - Side 2

Publisert 17. nov. 2017 09:17

Vi finn spor av fylla i korleis hjernen fungerer hjå ein elles frisk og velfungerande del av befolkninga, men som har eit drikkemønster prega av høge promilletoppar og fråhald.

Publisert 8. nov. 2017 09:39

Nesten en tredel av oss vil oppleve angst i større eller mindre grad i løpet av livet. Her er tips til hvordan du kan håndtere den.

Publisert 3. okt. 2017 08:45

Mørketiden er perfekt for å øve seg på å være lykkelig.

Publisert 25. aug. 2017 10:03

Avvikene som er avdekket ved studentklinikkene ved Psykologisk institutt i Oslo, er ikke mer dramatiske enn det man finner ved andre poliklinikker, mener klinikkleder Siri Gullestad. Hun beklager manglene.

Publisert 18. aug. 2017 11:51

Debatten om virkelighetslitteraturen bryter seg inn på områder som vanligvis diskuteres i psykologiske fagtidsskrifter, ikke på avisenes kultursider. Hva er falske minner?

Publisert 18. aug. 2017 11:45

Sosialt press om å reise ligger bak mange nordmenns ferievalg. Å rettferdiggjøre en ferie hjemme er vanskeligere enn å dra på tur, sier turismeforsker.