Fødselsdepresjon starter i svangerskapet

De aller fleste nybakte mødre som opplever depressive plager har dem både mens de går gravide og videre i barseltiden, viser ny, norsk forskning. - Usikkerhet rundt partneren var den viktigste bakgrunnsfaktoren, forteller forsker Eivor Fredriksen

Publisert 3. jan. 2017 09:00 - Sist endret 15. feb. 2021 12:33