Bosnia 20 år etter

Dayton-avtalen endte krigen. Men når barn fra de ulike etniske gruppene flere steder ikke kan gå på skole sammen, er intensjonene om forsoning dessverre ikke blitt innfridd.

Les også

Publisert 14. des. 2015 09:00 - Sist endret 30. juni 2020 13:07