2014

Publisert 31. des. 2014 15:28

Flere innvandrerbarn er plaget av angst og depresjon enn etnisk norske barn, viser en ny undersøkelse. En av grunnene er større press fra foreldrene om å lykkes, mener forsker.

Publisert 31. des. 2014 15:15

Når barn forteller om ulike hendelser fra ett avhør til det neste, blir det ofte stemplet som fantasi. Men det er det som regel ikke, ifølge en studie fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 8. des. 2014 09:00

«Den offentlige rusomsorgens nederlag.» Det er professor Fanny Duckerts umiddelbare reaksjon på private rusinstitusjoner som tar seg rådyrt betalt.

Publisert 8. des. 2014 08:35

Medarbeiderundersøkelser er et utbredt verktøy for å kartlegge arbeidsmiljøet. Men gjennomført på gal måte kan de gjøre vondt verre. Tillitsvalgte kan være med og sikre kvaliteten.

Publisert 1. des. 2014 08:45

Følelsen av å være ensom er den viktigste grunnen til at elever dropper ut av videregående skole. - Vi blir minnet på hvor viktig det er å ha venner og bli inkludert, sier elevrådsleder.

Publisert 1. des. 2014 08:30

– Det er naturlig at pattedyr kniver om sosial status, så vi får aldri fjernet mobbing helt, sier psykolog Erling W. Rognli.