Hvem er tilregnelig?

Nils Christie foreslår å endre straffelovens § 44 til: «Den som på handlingstiden var ute av stand til å forstå at det var galt det hun eller han gjorde, straffes ikke.» Å være strafferettslig tilregnelig, er imidlertid både et spørsmål om å kunne ta ansvaret for sine handlinger og å stå fritt til å velge bort en handling.

Les også

Publisert 11. sep. 2012 10:04 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10