Gransking av dei sakkunnige

I psykiatrien går det føre seg krenkingar og overgrep kvar dag, og det er sjeldan at dei tvangsinnlagde får orsaking for det dei har vore utsette for. Endå sjeldnare er det at slike maktovergrep får konsekvensar for psykiatrar og anna helsepersonell som er ansvarlege for desse handlingane.

Tror det kan ha gått prestisje i saken

Se også

Internasjonale medier 

Last ned mediefil
Publisert 29. aug. 2012 09:46 - Sist endret 10. nov. 2017 13:42